BIJEENKOMST VAN DE PCOB OP 15 MAART 2022

24 feb 2022 Alkmaar-Heiloo

JAARVERGADERING, DE WMO IN ALKMAAR EN
EEN INDISCHE MAALTIJD
Op 15 maart 2022 hopen wij onze jaarvergadering te houden.
Dan behandelen wij het jaarverslag en geven wij financiële
verantwoording. Zie voor de verslagen elders in deze
Bijklanken. Het kan zijn dat er nog coronamaatregelen
gelden. Neem in ieder geval uw QR-code en een
identiteitsbewijs mee.
Wij zijn wederom te gast bij de Alkenhorst, Schelfhoutlaan
4. De inloop is vanaf 14.00 uur. Om 14.20 uur starten wij
met de jaarvergadering (voor de agenda, zie elders in dit
blad). Rond 14. 40 uur hopen wij dit onderdeel af te ronden.
Dan krijgt Gerard Wilts het woord. Hij werkt bij de gemeente
Alkmaar en weet (bijna) alles van de WMO zoals die in
Alkmaar geregeld is. En…vragen staat vrij! Zijn bijdrage zal
tot ongeveer 16.00 uur duren. Daarna is er een borrel en om
17.00 uur een Indische maaltijd.
Er wordt een bijdrage van € 5,00 gevraagd, die u kunt
voldoen op de dag zelf. Opgave is noodzakelijk en kan bij
Jan Smit, tel.06-272 203 20.
e-mail janenjohanna.smit@upcmail.nl.

Het bestuur
 

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden