Bijeenkomst over de toekomst van senioren in Zoetermeer

21 apr 2023 Zoetermeer

Zoetermeer vergrijst. Over enkele jaren bestaat een kwart van de bevolking uit inwoners van 65 jaar of (veel) ouder. Dat heeft grote gevolgen voor voorzieningen en activiteiten in de stad. En voor de organisatie van de gezondheidszorg. Dit is het thema van een informatieve bijeenkomst op dinsdagmiddag 9 mei 2023.
Een van de sprekers is
oud-burgemeester Jan Waaijer.

Welke stappen moeten we nu nemen om straks plezierig te kunnen blijven leven? Hoe zorgen we ervoor dat bij de stem van (toekomstige) ouderen voldoende doorklinkt? Wat kunnen beroepskrachten doen en wat mogen we van de inwoners zelf verwachten? Deze vragen staan centraal tijdens ‘De toekomst van senioren in Zoetermeer’. De bijeenkomst is kosteloos toegankelijk en vindt plaats in het wooncomplex Albrandswaard 1 (Meerzicht) in Zoetermeer. Aanvang 14.00 uur, inloop vanaf 13.45 uur.

Deskundigen

Twee deskundigen geven hun visie op de ontwikkelingen en gaan in gesprek met de aanwezigen. Oud-burgemeester Jan Waaijer zal als goede kenner van de Zoetermeerse gemeenschap ingaan op het belang van krachtenbundeling en eigen initiatieven. Hij zal ook stilstaan bij de noodzaak om goed naar elkaar om te zien. En heel belangrijk: hoe je dat in praktijk kunt brengen.
De tweede spreker is Jeroen van den Oever, onder meer voorzitter van het gezondheidsinitiatief Zoetermeer 2025. Hij belicht de uitdagingen voor de zorg. Terwijl het aantal senioren toeneemt, blijft het aantal medewerkers in de zorg op zijn best gelijk. De vraag is dan hoe we het welzijn van de vergrijzende bevolking op peil kunnen houden. Moeten we niet op een andere manier gaan kijken naar gezond ouder worden? Dat vraagt om inzet van alle betrokkenen: beroepskrachten, mantelzorgers en de senioren zelf.

Actieve deelname

Deelnemers aan de bijeenkomst worden nadrukkelijk uitgenodigd hun ideeën naar voren te brengen. Het is een interactieve middag. Het initiatief voor deze bijeenkomst is genomen door seniorenorganisatie KBOZ, met ondersteuning van zusterorganisaties PCOB en AOVZ en andere betrokkenen die gericht zijn op het welzijn van (toekomstige) senioren. De koffie en thee staan klaar. Er is ruimte om informeel na te praten. Iedereen is welkom, maar om organisatorische redenen wel graag tevoren aanmelden via secretaris@kboz.nl of telefonisch 079-3167574.    

Zie ook: www.kboz.nl rubriek Nieuws.

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden