Betere mondzorg voor kwetsbare ouderen

Een gezonde mond is belangrijker dan veel mensen weten. In de eerste plaats om goed te kunnen eten, praten en lachen en ook om dichtbij anderen te kunnen zijn. Maar wist u dat een slechte mondgezondheid het risico op longontsteking, hart- en vaatzieken vergroot en dat de bloedsuikerspiegel ontregeld kan raken bij mensen met suikerziekte? Goed kunnen kauwen is bovendien belangrijk voor het denkvermogen en geheugen. Dat komt doordat kauwen de doorbloeding van de hersenen stimuleert. Een gezonde mond is dus van levensbelang, zeker bij het ouder worden, ook als u een kunstgebit hebt.

Recent Nederlands onderzoek* laat zien dat 80% van de ouderen een matige tot slechte mondgezondheid heeft bij opname in een verpleeghuis. Om de mondzorg voor ouderen te verbeteren bundelen de beroepsvereniging van tandartsen KNMT, de Stichting Bijzondere Tandheelkunde, ACTA, de Vrije Universiteit en Stichting Innovatiekring Dementie (IDé) hun krachten in het project ‘De mond niet vergeten!’. De partijen zetten in op voorlichting, scholing en samenwerking tussen mondzorgprofessionals, huisartsen, thuiszorg en mantelzorgers. Voor een betere mondgezondheid én een beter welzijn van ouderen. SAG/Zilveren Kruis Achmea maakt het project financieel mede mogelijk. PCOB neemt deel in de klankbordgroep van dit project en ziet erop toe dat bijvoorbeeld de handreiking Goed poetsen ook voor ouderen zelf te begrijpen is en dat zij betrokken worden in de proefregio’s.

Ernstige risico’s voor kwetsbare ouderen
Weinig mensen beseffen hoe ernstig de gevolgen van slechte mondzorg kunnen zijn voor de algehele gezondheid. Naast pijn, kauw- en slikproblemen kan een slechte mondgezondheid leiden tot longontsteking, hart- en vaatziekten, slecht instelbare bloedsuikerspiegels bij diabetes en ook tot snellere veroudering van het brein.

Multidisciplinaire aanpak
Het project ‘De mond niet vergeten!’ richt zich op alle partijen die een rol kunnen vervullen bij het verbeteren van de mondgezondheid van kwetsbare, thuiswonende ouderen in Nederland. De multidisciplinaire aanpak wordt dit jaar getest in Amsterdam, Rotterdam en Hardenberg. PCOB-afdelingen in deze plaatsen worden van harte uitgenodigd om deel te nemen. Bij positieve evaluatie volgt een landelijke uitrol in 2016.

Website
Op 3 september ging de speciale website demondnietvergeten.nl in de lucht, met volop informatie en adviezen voor alle betrokkenen; van mantelzorgers tot en met tandartsen. Na de evaluatie van de pilots zullen ook alle materialen voor voorlichting, scholing en screening voor iedereen beschikbaar komen.

> Lees meer op www.demondnietvergeten.nl

* Bron: Hoeksema AR, Vissink A, Raghoebar GM, Meijer HJA, Peters LL, Arens S, Visser A. Mondgezondheid van kwetsbare ouderen: een inventarisatie in een verpleeghuis in Noord-Nederland. Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde 2014; 121: 627-633.

<< Vorige pagina

Gerelateerde berichten