Betaling contributie 2020

14 dec 2020 Alkmaar-Heiloo

Nog steeds is er een aantal leden die de contributie over
het jaar 2020 nog niet of slechts voor een deel heeft
betaald. Het gaat nog om een twintigtal leden.
Zij ontvangen bij deze Bijklanken nogmaals een
acceptgiro. Ik verzoek hen de contributie nu zo snel
mogelijk over te maken.
Hartelijk dank voor uw medewerking.

Jan Smit
Penningmeester

Teken de petitie omtrent Pensioenwet

Het wordt tijd dat het koopkrachtige pensioen er komt, dat zowel gepensioneerden als werkenden is beloofd. Daarom: pas de pensioenwet aan! Teken de petitie!

Petitie Pensioenwet