Bestuurssamenstelling

16 dec 2020 Franeker

 

 

Voorzitter: Sander de Zeeuw                         
 Klaarkampstraat 14

8801 BD Franeker
Tel: 391026
email: s.dezeeuw@home.nl

 

 

 

 

 

Vice-Voorzitter
Ymkje Santema -Hogendorp
Zuiderkade 49 8801 ML
Tel:392242
e-mail: santefra@outlook.com

 

 

 

Secretaris: Ditta Burggraaff-Siebesma                                                                                 
Mr. Flapperlaan 5
8801BN FanekerTel: 391733
email: hjburggraaff@hotmail.com

 

 

 

 

 Penningmeester: Sietske Oosting
 
Zuiderkade 37-008
8801MK Franeker
Tel: 852039
email: sietskeoosting23@gmail.com

 

                                                    

 

 

Algemeen adjunct: Gré Plantinga-Barkhof 
A.M.van Schurmansingel 30   
8801 JS Tel 396545
email mbarkhof@outlook.com    

               

 

                        

                                                 

 

 

Ledenadministratie, Bezorging Magazin/info,s                     
Albert Hovinga Karveel 2, 8802NH
Tel: 393023

e-mail a.hovinga26@gmail.com

 

 

 

 

 

                                                           

                                                           

 

                          

 Notulist/Voorzitter  Bezoekerscomm.                                           Jan Meijers A. M. van Schurmansingel 48                 
 8801JS Franeker
 Tel:394219 email  meijers.jan@home.nl

 

 

 

 

 

 

Vrijwilligers met bijzondere taak: 

HUBA: De heren:  L. Quarré en Tj. Hofstra
Adm. “Lief en leed”: Dhr.D. Fokkema. Prof. Loréstr 2

HUBA = Hulp bij BelastingAangifte

Teken de petitie omtrent Pensioenwet

Het wordt tijd dat het koopkrachtige pensioen er komt, dat zowel gepensioneerden als werkenden is beloofd. Daarom: pas de pensioenwet aan! Teken de petitie!

Petitie Pensioenwet