Bestuurssamenstelling van de PCOB afdeling Bolsward

15 dec 2020 Bolsward

Voorzitter:……………………mevr. R. Greijdanus – van der Velde

-leidt de bestuurs- en ledenvergaderingen

-afgevaardige naar Seniorenplatform Súdwest Fryslân

Secretaris: ………………….dhr. P. Miedema

-notulist bestuursvergaderingen

-afgevaardige naar Seniorenplatform Súdwest Fryslân

-beheerder website

Penningmeester:………..dhr. P. Miedema

-is verantwoordelijk voor de financiën en maakt het financieel jaarverslag en houdt de ledenadministratie bij.

Bestuurslid: ……………….?

-maakt een kort verslag van de ledenvergaderingen

-vertegenwoordigt samen met mevr. Keizer de PCOB bij de plaatselijk Organisatie Samenwerkenden Ouderenbonden (OSO)

Bestuurslid:………………..dhr. R. vd Ploeg

-verpreiding KBO-PCOB magazine

-regelt, indien gewenst, het vervoer van en naar de PCOB ledenvergaderingen

Provinciale en regionale vergaderingen worden door bestuursleden bezocht die op de vastgestelde vergaderdata beschikbaar zijn.

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden