Bestuurssamenstelling afdeling Kapelle

8 jun 2022 Kapelle

Het bestuur van de afdeling Kapelle bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter:
Mevrouw L. (Lia) Zandee
Waardekenshoekplein 2, 4421 KH, Kapelle (Biezelinge)
Tel. 0113-342721. Email: wim.dijke@planet.nl

Secretaris:
De heer W. (Wim) Hovestadt
Steeweg 40, 4401 AR, Yerseke
Tel. 0113 572209, Email: hovestadt@zeelandnet.nl

Penningmeester:
Mevrouw A.G. (Addy) Hovestadt-Visser
Steeweg 40, 4401 AR, Yerseke
Tel. 0113 572209, Email: hovestadt@zeelandnet.nl

Coördinator “Lief en Leed”:
Mevr. N.J. (Elly) de Valk
Bruëllisstraat 166, 4421 CV Kapelle
Tel. 0113-345541 Email: nj.devalk@simpc.nl

Belangenbehartiging:
Mevrouw J.M.A. (Annet) Tolhoek-Guiljam

De website wordt bijgehouden door een lid van de afdeling Souburg/Ritthem:
De heer J.F. (Johan) Put, Email: matty-johan@kpnplanet.nl

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden