Bestuurssamenstelling

19 apr 2021 Almelo

Bestuur PCOB Almelo:

 

Voorzitter             :   Ben ter Haar

Secretaris              :   Jan Nijmeijer,   jnijmeijer43@gmail.com  06-22586248

Penningmeester  :   Stieny van der Woude

Leden admie        :   Adri  Borger

Bestuurslid          :   Rits van der Woude ( vz activiteitencommissie)

Bestuurslid         :    Anneke  Schuttevaar

Teken de petitie omtrent Pensioenwet

Het wordt tijd dat het koopkrachtige pensioen er komt, dat zowel gepensioneerden als werkenden is beloofd. Daarom: pas de pensioenwet aan! Teken de petitie!

Petitie Pensioenwet