Bestuurssamenstelling

17 dec 2020 Bestuurssamenstelling

Voorz. dhr. A. Jager, De Potterij 20,9628 BP Siddeburen.

Tel.0598-432686. e.mail a.jager18@ziggo.nl.

Secr. vacature. Waarneming dhr.A.Jager.

Penm. mw.J.Oostland-Pijper, Reint Dijkemastraat 99. 9628 CW Siddeburen.

Tel.0598-431873. e.mail janny.oostland@hetnet.nl

Lid.mw. G.Spithoff-Venema, Poststraat 17, 9628 AA Siddeburen.

Tel. 0598-432317

Lid. mw.T.K.Nieborg-van Dijk, Reint Dijkemastraat 83, 9628 CW Siddeburen.

Tel.0598-686269  e.mail: fa.nieborg@ziggo

Lid.mw.C.J.S.Grasmeijer-Boer, Poststraat 23, 9628 AA Siddeburen.

Tel.0598-431337

Teken de petitie omtrent Pensioenwet

Het wordt tijd dat het koopkrachtige pensioen er komt, dat zowel gepensioneerden als werkenden is beloofd. Daarom: pas de pensioenwet aan! Teken de petitie!

Petitie Pensioenwet