Bestuurssamenstelling

17 dec 2020 Papendrecht

Het bestuur van de PCOB afdeling Papendrecht bestaat uit de volgende personen:

 

voorzitter:
Dhr. J. (Jan) Slingerland

Bosweg 28, 3356 MR Papendrecht
Telefoon: 06 30605364
e-mail: jan.tineslingerland@solcon.nl

 

   Wnd voorzitter: vacant                                                                                                                  

 

 

 

secretaris (tevens webmaster) en ledenadministrateur:
Dhr. A.H. (Arie) de Groot

Albert Verweijstraat 17, 3351 CD Papendrecht
Telefoon: 078 6154141
e-mail: pcobpapendrecht@gmail.com

 

2e secretaris:
Mw. N.D. (Nicolette) Nispeling- Riegen

Anemoonhof 8, 3355RR Papendrecht
Telefoon: 078 6414367
e-mail: nic.diderique@gmail.com

 

1e penningmeester:   
Dhr. A. Roubos

Henri Dunantsingel 6, 3356 BN Papendrecht
Telefoon: 06 22420650
e-mail: arie.roubos@gmail.com

 

2e Penningmeester:       
Dhr. A. (Arie) Bot

Zonnedauw 65, 3353 CX Papendrecht
Telefoon: 06 49998080
e-mail: a.bot4@upc.nl

Organisatie sprekers:
Mw. M. (Rie) Klootwijk- Romijn

Markt 149, 3351 PA Papendrecht
Telefoon: 078 6150833
email: r.klootwijk10@kpnmail.nl 

 

Algemeen adjunct/ coördinator ‘Omzien naar elkaar’:                               
Mw. A. (Ria) van Weverwijk- Kortleve

Pontonniersweg 385, 3353 SG Papendrecht
Telefoon: 078 6458347
e-mail: rkortwever@live.nl

 

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden