Bestuursleden en commissies

5 apr 2021 Woudenberg

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Bijgewerkt per 01-05-2020

Functie Naam Adres Telefoonnummer E-mail
Voorzitter Dhr. J. de Jong  Prins Claus-straat 3, 3931 BC 033-2864709  
Vicevoorzitter Mevr. A. Bos Piet Heynlaan 18, 3931 AD 033-2861141  
Secretaris Mevr. W. van Ginkel-Beulenkamp, Rembrandtlaan 3, 3931 TH 033-2863760 woudenberg@pcob50plus.nl
Penningmeester Dhr. J.J. Lindhoud Nico Bergsteijnweg 23, 3931 AD 033-2864147  
Algemene zaken

Dhr. P.M. van Ginkel

Dhr. H. Eppinga

Rembrandtlaan 3, 3931 TH

Burgwal 40 , 3931 HM

033-2863760

033-2862402

 
Omzien-naar-Elkaar Mevr. A. Kuipers-Spruijt Schans 46, 3931 KJ 033-2066660  
Ouderenadviseur: V.O.A Dhr. P. Voerman  Schoutstraat 36, 3931 HT 033-2861742  

 

Bankrek.nmr: NL55 RABO 0162 3247 82 t.a.v. PCOB afd. Woudenberg

 

Teken de petitie omtrent Pensioenwet

Het wordt tijd dat het koopkrachtige pensioen er komt, dat zowel gepensioneerden als werkenden is beloofd. Daarom: pas de pensioenwet aan! Teken de petitie!

Petitie Pensioenwet