Bestuursleden en commissies

5 apr 2021 Woudenberg

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Bijgewerkt per 01-05-2020

Functie Naam Adres Telefoonnummer E-mail
Voorzitter Dhr. J. de Jong  Prins Claus-straat 3, 3931 BC 033-2864709  
Vicevoorzitter Mevr. A. Bos Piet Heynlaan 18, 3931 AD 033-2861141  
Secretaris Mevr. W. van Ginkel-Beulenkamp, Rembrandtlaan 3, 3931 TH 033-2863760 woudenberg@pcob50plus.nl
Penningmeester Dhr. J.J. Lindhoud Nico Bergsteijnweg 23, 3931 AD 033-2864147  
Algemene zaken

Dhr. P.M. van Ginkel

Rembrandtlaan 3, 3931 TH

033-2863760

 
Omzien-naar-Elkaar Mevr. A. Kuipers-Spruijt Schans 46, 3931 KJ 033-2066660  
Ouderenadviseur: V.O.A Dhr. P. Voerman  Schoutstraat 36, 3931 HT 033-2861742  

 

Bankrek.nmr: NL55 RABO 0162 3247 82 t.a.v. PCOB afd. Woudenberg

 

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden