Bestuursleden en andere vrijwilligers gezocht…

21 dec 2020 Wezep

De helft van de bestuursleden van onze afdeling zit al jarenlang in het bestuur. Tè lang volgens statuten en huishoudelijk reglement; maar ja, ook hier geldt: Nood breekt wet. Maar toch… Wilt u eens serieus nadenken over opvolging? U hoeft niet meteen uzelf aan te melden, als u daar te bescheiden voor bent, maar u kunt ons ook een tip geven zoals: ‘vraag die eens’, of: ‘die en die zijn echt geschikt voor een bestuursfunctie.’ We kunnen dan samen overleggen waar iemands interesses liggen.

Onze persoonlijke ervaring is, dat je door een bestuursfunctie meer betrokkenheid bij de PCOB ervaart en daardoor ook  meer plezier. Onze bestuursvergaderingen verlopen altijd in een gezellige ontspannen sfeer, waarbij een van de bestuursleden bij toerbeurt één keer per maand ( van september t/m april) als gastvrouw/ gastheer optreedt. We hopen echt op reacties, die u kunt richten aan Mevr. A. Meijer-van Genderen, tel. 038 376 02 30, e-mail annekemeijerpcob@gmail.com 

Voelt u zich niet geroepen tot een bestuursfunctie, maar wilt u af en toe wel praktische hulp bieden, dan bent u ook van harte welkom.
Wanneer we weer een lunch willen organiseren en/of een Kerstmiddag, dan hebben we mensen nodig die daarbij willen helpen. Te denken is aan: inkopen, catering voorbereiden, opruimen, ideeën voor verdere invulling van zo’n evenement.

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden