Bestuur

15 dec 2020 Ermelo

Klaas Dunnig                                 voorzitter

J.H. van Wijk                                 secretaris

J.B. Kannegieter                            penningmeester

A. Fokkema-van den Brink         algemeen adjunct en lid reiscommissie

J. van den Berg-Foppen               lid activiteitencommissie

T. Werrie-Meijer                           lid activiteitencommissie

J. Jacobs                                         bezorging KBO-PCOB Magazine

E. van Loo                                      ledenadministrateur

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden