Bestuur

15 dec 2020 Ermelo

Klaas Dunnig                                 voorzitter

J.H. van Wijk                                secretaris (vanaf 27 maart 2019)

J.B. Kannegieter                            penningmeester

A. Fokkema-van den Brink         algemeen adjunct en lid reiscommissie

J. van den Berg-Foppen               lid activiteitencommissie

T. Werrie-Meijer                            lid activiteitencommissie

A. Paters-Voskuil                           lid reiscommissie en bezorging KBO-PCOB Magazine

E. van Loo                                       ledenadministrateur

Teken de petitie omtrent Pensioenwet

Het wordt tijd dat het koopkrachtige pensioen er komt, dat zowel gepensioneerden als werkenden is beloofd. Daarom: pas de pensioenwet aan! Teken de petitie!

Petitie Pensioenwet