Bestuur PCOB afdeling IJsselmuiden

16 dec 2020 IJsselmuiden

Jan Huls     voorzitter  038 3317096   jan@jhuls.nl

Aalt Dokter  secretaris 038 3311760 a-dokter@home.nl

Albert van der Scheer  penningmeester 0623095689  avdscheer@hetnet.nl

Arend Tuinman  waarnemend voorzitter en organisatie reizen 038 3321144  arendtuinman@hotmail.com

Mini van Oene  organisatie reizen 038 3316165 mini.vo@telfort.nl

Riet Felix  organisatie middagen bijeenkomsten 038 3318321  rfelix@live.nl

Wout Schinkel   ledenadministratie 038 3318555 woutschinkel@kpnmail.nl

contactpersoon ’s Heerenbroek: R van Spijker 038 3556710  R-GvanSpijker@home.nl

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden