Bestuur en Taakgroepen

17 dec 2020 's-Gravenzande-Heenweg-Monster

Bestuur PCOB ‘s-Gravenzande – Heenweg – Monster

Voorzitter: Rob v.d. Kraan, Topaas 2, 2691 SR, tel. 0174-41 49 36, e-mail: kraantje47@gmail.com

Secretaris: Corrie Verboom, Kon. Julianaweg 12, 2691 GD ‘s-Gravenzande, tel 0174-41 67 37, e-mail: pverboom@kabelfoon.nl

Penningmeester: Maarten v.d. Berg, Kon. Julianaweg 77, 2691 GC, Bankrekening NL69RABO 0192 0951 88 tnv. PCOB ‘s-Gravenzande – Heenweg – Monster. tel. 0174-41 42 65

Overige bestuursleden: Judith Buter, Marijke Haaring, Henny Hoogenraad

 

PCOB ‘s-Gravenzande – Heenweg – Monster heeft 5 taakgroepen met een coördinator die ieder een eigen aandachtsveld hebben, tw:

TAAKGROEP  ‘Ledenmiddagen en ontspanning’. Coördinator Rob van der Kraan;

TAAKGROEP  ‘Belangenbehartiging’. Coördinator Rob van der Kraan;

TAAKGROEP Omzien naar elkaar’. Coördinatoren Marijke Haaring en Henny Hoogenraad;

TAAKGROEP Communicatie en propaganda’.  Coördinator Judith Buter;

TAAKGROEP  ‘Financiën en administratie’. Coördinator Maarten van den Berg.

De coordinatoren worden bijgestaan door derden die vrijwillig een taak op zich hebben genomen.

Het bestuur kan altijd enthousiaste vrijwilligers gebruiken. wilt u ook een steentje bijdragen om de afdeling goed te laten draaien? WELKOM!!!

NIEUWSBRIEF. Judith Buter en Dick Verlare zijn de redactie van onze Nieuwsbrief . De Nieuwsbrief verschijnt maandelijks, samen met het landelijke PCOB-blad Perspectief. Clara van der Sar had de zorg voor de coordinatie van de verspreiding. Er is een vacature voor de verspreiding  van de bladen van een wijk in ‘s-Gravenzande. Eveneens hebben ‘s-Gravenzandse vrijwilligers het verspreiden van deze bladen in Monster waargenomen. Voor Monster is er dus ook een vacature die we graag ingevuld zouden zien. U kunt u aanmelden bij Rob van der Kraan (0174-414936) of bij Maarten van den Berg (0174-414265). Het gaat om hooguit 1 tot 1,5 uur per maand en je kunt het op je eigen tijd en in je eigen tempo doen.

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden