Bestuur en medewerkers PCOB AfdelingTiel e.o.

17 dec 2020 Tiel

Bestuur:

Voorzitter en waarnemend-secretaris:

Wlly Busch-Kruisselbrink
tel.0344-611873      š :  pcobtiel@gmail.com
===============================================

Ledenadministratie en INFO PCOB  TIEL

Gap Verschut, Sering 32, 4007 TG  Tiel
tel: 0344-616599     š : gap.verschut@kpnmail.nl
===============================================
Penningmeester

Vacature

Bankrekening PCOB Tiel: NL13 RABO 0149 5295 89

Contributie 2023:    € 60,00 voor gehuwden/samenwonenden  € 30,00 voor individueel
betaald u met een acceptgiro  dan wordt  € 2,50 extra in rekening gebracht.
Na juni 2023 kan niet meer met acceptgiro worden betaald.

Contributie loopt van 1 januari t/m 31 december
*** Opzegging vóór 1 december ***

===============================================

Bestuursleden voor coördinatie ledenmiddagen

Jannie Kots-Harteman   tel: 0344-616599
===============================================

Coördinatie lief en leed

Ida Verschut:               tel: 0344-616599   š : ida.verschut@kpnmail.nl

===================================================
Webmaster                  Adriaan Terwal     š : a.terwal6@upcmail.nl

Website PCOB Tiel e.o.  www.pcob.nl:  zoeken op plaats “Tiel”; dan Tiel bekijken; klik rechtsboven op  “Activeren”  en klik op
het PCOB logo (linksboven). 
Nu staat uw afdelingsfoto van Tiel op de pagina. Voortaan wordt deze afbeelding getoond als u de site bezoekt.

===================================================
Voor advies, informatie en administratieve ondersteuning:
Vrijwillige ouderenadviseur (VOA) en Belastinginvulhulpen: (HUBA)

voa/huba  Dhr. Gap Verschut      tel :  0344-616599

===================================================
Loket Wonen, Welzijn en Zorg
In het stadhuis: Achterweg 2, 4001 MV  Tiel     tel: 0344-637425  š : infowmo@tiel.nl

Servicepunt Thuiswonen en AutoMobiel
 tel: 088-7004100   š : www.servicepunt-thuiswonen.nl

BUURTZORG  06 12378888  (voor verpleegzorg)

Servicepunt Thuiswonen en Automobiel   088 7004100
www.servicepunt-thuiswonen.nl

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden