Bestuur en medewerkers PCOB AfdelingTiel e.o.

17 dec 2020 Tiel

Bestuur:

Voorzitter 
Frans van Oostveen
tel: 06-21592676  š : fransvanoostveen@gmail.com
===============================================
Secretaris
Cornelis Zondag
(nadere info volgt)
===============================================
Penningmeester
Jos Osterhaus     
lel.  0344-571809    š : j.osterhaus@upcmail.nl 

Bankrekening PCOB Tiel: NL13 RABO 0149 5295 89

Bankrekening KBO Tiel  : NL15 INGB 0000 2308 04

Contributie 2023:    € 60,00 voor gehuwden/samenwonenden  € 30,00 voor individueel
betaald u met een acceptgiro  dan wordt  € 2,50 extra in rekening gebracht.
Na juni 2023 kan niet meer met acceptgiro worden betaald.

Contributie loopt van 1 januari t/m 31 december
*** Opzegging vóór 1 december ***
===============================================

ledenadministratie en bezoekgroep
Lien de Groot
tel: 06-17729551  š : liendedegroot@upcmail.nl
===============================================
culturele zaken
Lia Gernart-Dellaert 
tel:  0344-613601  š : liendedegroot@upcmail.nl
===================================================
algemene bestuursleden
Ton Cuijten
tel: 0344-614385    š : tc.cuijten@hetnet.nl

Willy Busch-Kruisselbrink
Drumptse Parallelweg 8
4006 WG Tiel
tel. 0344-611873  š : willybusch@upcmail.nl
===================================================
vice-voorzitter en culturele zaken
Roel Schroot
tel:  0344-621779    š : r.schroot7@upcmail.nl
==================================================
Notulist
Ted de Kort   tel:  0344-622973

===================================================
Specifiek voor PCOB
Webmaster           Adriaan Terwal     š : a.terwal6@upcmail.nl

Website PCOB Tiel e.o.  www.pcob.nl:  zoeken op plaats “Tiel”; dan Tiel bekijken; klik rechtsboven op  “Activeren”  en klik op
het PCOB logo (linksboven). 
Nu staat uw afdelingsfoto van Tiel op de pagina. Voortaan wordt deze afbeelding getoond als u de site bezoekt.

Geestelijk adviseur
diaken Vincent van der Helm  tel:  0344-512660

===================================================
Loket Wonen, Welzijn en Zorg
In het stadhuis: Achterweg 2, 4001 MV  Tiel     tel: 0344-637425  š : infowmo@tiel.nl

Servicepunt Thuiswonen en AutoMobiel
 tel: 088-7004100   š : www.servicepunt-thuiswonen.nl

BUURTZORG  06 12378888  (voor verpleegzorg)

Servicepunt Thuiswonen en Automobiel   088 7004100
www.servicepunt-thuiswonen.nl

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden