Bestuur afdeling Burgum en omstreken

15 dec 2020 Burgum

Voorzitter: Mevr. R. Visser-Luchtenveld, Tuorrebout 12, Burgum, tel. 0511-473982, email: rvisserluchtenveld@tjeerdvisser.com

Secretaris/Lid Seniorenraad: Dhr. E. Wiersma, Botte Jaerlastraat 6, Burgum, tel. 0511-461601, email: ewiersma8@gmail.com

Penningmeester: Dhr. P. de Vries, Schoolstraat 176, Burgum, tel. 0511-462658, email: pietensienydevries@upcmail.nl

Magazine/Ledenadministratie en

Distributie Magazine/Nieuwsbrief: Mevr. T. Dijk-Epema, Groustins 14, Burgum, tel. 0511-464736, email: tietyepema@gmail.com

Contact Bezoeken/Algemeen lid: Mevr. R. Poppe, Kolfbaan 80, Burgum, tel. 0511-462253, email: rinskepoppe@outlook.com

Teken de petitie omtrent Pensioenwet

Het wordt tijd dat het koopkrachtige pensioen er komt, dat zowel gepensioneerden als werkenden is beloofd. Daarom: pas de pensioenwet aan! Teken de petitie!

Petitie Pensioenwet