Bestuur

17 dec 2020 Sneek

 

 

Bestuur PCOB afdeling Sneek

Voorzitter:                              Mw. S. Cnossen-Hoekzema, Langaerderdijk13,8629PT Scharnegoutum

                                                      tel: 0515-542981                     e-mail – sienacnossen@kpnplanet.nl

 

Penningmeester:                 Dhr. G. Tamsma, De Smak 11,  8651 CR IJlst

                                                       tel.: 0515-532216                    e-mail – g.tamsma@gmail.com

 

Secretaris:                               Mw. E.E. Evertse – van Doornspeek, Westhemstraat 36, 8608BG Sneek

                                                      tel. 06-14452977                    e-mail – sneek@pcob50plus.nl

 

Nieuwsbrief :                        Mw. T. van der Werff, Loëngasterlaan 232,  8604 ZW Sneek

                                                     tel.: 0515-418503                     e-mail – tvdwerff@hetnet.nl

 

Activiteitencommissie: 

Mw. H.H. Postma – de Boer,                     tel.: 06-22213104                e-mail – siebepostma@planet.nl

Mw. L. ten Have – de Vries,                        tel: 06-36181342                 e-mail: beltenhave@hotmail.com

Mw. J. Kuipers – Niemarkt                          tel: 0515-413049                 e-mail: blommerijejn@hotmail.com

Mw. E. E. Evertse – van Doornspeek       tel.: 06-14452977                e-mail: sneek@pcob50plus.nl

 

 

 

 

Werkgroep wonen:           Vacant

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden