Bestuur

17 dec 2020 Sneek

 

 

Bestuur afdeling Sneek

Voorzitter:                               Dhr. J.W.E. Visser, Emmastraat 38, 8601 GL Sneek

                                                       tel. 0515-423601                    e-mail –  jwevisser@aol.nl

 

Penningmeester:                 Dhr. G. Tamsma, De Smak 11,  8651 CR IJlst

                                                       tel.: 0515-532216                    e-mail – g.tamsma@gmail.com

 

Secretaris:                               Mw. E.E. Evertse – van Doornspeek, Westhemstraat 36, 8608BG Sneek

                                                      tel. 0515-707030                     e-mail – sneek@pcob50plus.nl

 

Nieuwsbrief :                        Mw. T. van der Werff, Loëngasterlaan 232,  8604 ZW Sneek

                                                     tel.: 0515-418503                     e-mail – tvdwerff@hetnet.nl

 

Contactpersonen:              Mw. M. Krop- den Besten – Marsdiep 89 – 8602 CH Sneek

                                                     tel.: 0515-417122                      e-mail – maartjekrop@simpc.nl

 

Activiteitencommissie:  Mw. H.H. Postma – de Boer, Scholeksterlaan 64, 8601 XX Sneek

                                                    tel.: 0515-416370                   e-mail – siebepostma@planet.nl

 

Bestuurslid:                       Mw. S. Cnossen, Langaerderdyk 13, 8629 PT Scharnegoutum

                                                   tel.: 0515-542981                   e-mail – sienacnossen@kpnplanet.nl

 

Werkgroep wonen:           Vacant

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden