BESPIEGELINGEN

31 jan 2024 Alkmaar-Heiloo

 DUIZEND EN ÉÉN ”……                                                                                                                                                                                                                 

……….  voor de Heer is één dag als duizend jaar en duizend jaar als één dag.”                                                                                                                 

Een tekst uit een klein briefje dat toegeschreven wordt aan de apostel Petrus en dat wat verscholen achterin het Nieuwe Testament staat: 2 Petrus 3 : 8. Wij leven nu al weer ruim een maand na Kerst waarop wij vierden dat eens engelen zongen: ”…. vrede op aarde ….”. Van die luid bezongen vrede is nog steeds niet veel te merken. Ook dit nieuwe jaar biedt weer het ontluisterende beeld van een wereld in oorlog. Al die plekken waar mensen en volken elkaar haten en wegduwen en vernietigen. Toch hoort het bij het geloofsgoed van de Christelijke Kerk over heel de wereld dat wij wachten op ”een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont”. Die nieuwe hemel en een nieuwe aarde is geen droom, die komt er, wacht er maar op, kijk er naar uit, want God heeft het zelf beloofd. Die belofte vinden we in veel toonaarden in de Bijbel, meer dan eens zelfs met de aansporing: ”het gaat spoedig gebeuren!” Het is bekend dat het in de eerste generatie christenen levendig werd geloofd ”het kan morgen gebeuren” en dat velen teleurgesteld raakten als je het door overlijden niet meer zelf kon meemaken. Geen wonder ook dat er vanaf dat begin ook mensen waren die smalend vroegen: ”Waar blijft Hij nu? … Hij had toch beloofd te komen?” (3 : 4). De briefschrijver maakt zich daar niet druk over. Hij beroept zich op Gods tijdsrekening en die is nu eenmaal totaal anders dan de onze. God kan één dag uitrekken tot duizend jaar. Zo veel geduld toont Hij dan voor ontelbare nieuwe mensen die Hij ook wil bereiken. Maar ineens ook kan het Hem genoeg zijn en veegt Hij duizenden jaren van wachten op één hoop, tot één dag: de laatste, de Jongste Dag. Dan heeft Hij haast. Een schrikbeeld, Doomsday? Zo komt het vaak op ons af in films en toekomstvoorspellingen. Momenteel maken we al mee hoe onze wereld zich in allerlei bochten wringt om het spookbeeld van twee of meer graden opwarming eind deze eeuw te voorkomen. Wat dan als op de laatste dag alles in vlammen opgaat?!? Op heel veel plaatsen in de Bijbel klinkt dan kortweg het advies: Gods haast vraagt ons geduld. (Ik vat samen). Nu is geduldig zijn alleen goed mogelijk als je ook vertrouwen hebt. Als je God kunt vertrouwen, specifieker, als je Jezus durft vertrouwen, want om Hem gaat het op die Jongste Dag. Hij is aan de wereld beloofd als de Messias (Verlosser) en Hij is al door het vuur heengegaan en zal ons, dwars door alle vuren heen, ook door dat laatste grote, bewaren. De Rechter die komt is Jezus! Rust mijn ziel uw God is Koning! Er is ook een andere kant, die kant van het uitstel: ”één dag als duizend jaren”. Nu is het al een en twintig duizend! De kant van Gods geduld. Zegt dit kleine Petrusbriefje daar ook iets over? Je zou het zo kunnen samenvatten: Gods geduld vraagt onze haast. (3 : 14 vv). Maak haast om christen te worden, en het te blijven. Om te groeien in geloof en vertrouwen. Maak haast om ook anderen aan te steken. Juist dat ook zien we om ons heen gebeuren, niet alleen afval, ook groei. In twintig eeuwen heeft de Christelijke Kerk in al zijn/haar vormen zich geweldig uitgebreid over heel de wereld en nog steeds groeit het Christendom. Ook vandaag de dag gaan honderden, zo niet meer mensen in zending en missie op pad om dichtbij en ver weg aan nieuwe mensen het Evangelie bekend te maken. En in steeds meer vertalingen lezen mensen, zelfs in obscure uithoeken in hun eigen taaltje de Bijbel. Het is een spannend en inspannend avontuur om te leven in de tijd van Gods geduld! Je mag werken en bidden: ”….Uw Koninkrijk kome….”.                                                                                       

Wim Koelé  

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden