BESPIEGELINGEN

5 jul 2023 Alkmaar-Heiloo

“… EN BRENGEN WAAR JE NIET WILT”
In het Johannesevangelie (hoofdstuk 12:15) wordt verteld
hoe Jezus afscheid neemt van zijn leerlingen, en met
name van Petrus. Jezus geeft hem -die hem driemaal
verloochend heeft- tot driemaal de opdracht een herder te
zijn en aandacht en zorg aan de mensen te besteden.
Jezus is een realist: die opdracht zal hem in gevaar en
zelfs in martelaarschap kunnen brengen. Hij zegt: “Toen
je jong was kon je zelf je reisgordel aandoen en gaan
waar je wilde. Maar eens zul je de controle over je leven
verliezen. Een ander zal over jou beslissen en zal je zelfs
brengen waar je niet wilt.” In plaats van zelf je reisgordel
aandoen zouden wij nu zeggen: zelf je broek ophouden.
Die situatie heeft zich in de geschiedenis vaak voorgedaan:
vervolging, gevangenschap, martelaarschap: anderen
beslissen over je leven, beperken je vrijheid en ontnemen je
zelfs je waardigheid. De Duitse theoloog, Helmut Gollwitzer
schreef een aangrijpend boek over zijn jarenlange
krijgsgevangenschap bij de Russen. De titel van deze
bespiegeling is ontleend aan zijn woorden: “und führen,
wohin du nicht willst”.
Nu is het niet zo dat een mensenleven altijd zo dramatisch
verloopt als bijvoorbeeld bij Gollwitzer met zijn
gevangenschap of erger met marteling. Maar ouder wordende
mensen herkennen wel bepaalde dingen. Zo kun je
bijvoorbeeld in toenemende mate afhankelijk worden van
anderen of zelfs de regie over je leven kwijtraken. Vaak is er
hulp, van kinderen, kleinkinderen, vrienden, buren en
zorgorganisaties. Voor die steun kun je veel waardering
hebben. Maar het gevoel afhankelijk te zijn, misschien
anderen tot last te zijn, niet begrepen te worden, kan blijven.
Daar komt nog bij dat er soms gesproken wordt van het
“vergrijzingsprobleem”. Ben ik tot last? Zien zij mij liever
gaan dan komen? Waarom word ik niet betrokken bij
beslissingen? Waarom is men zo bedillerig?
Toch is voor somberheid geen reden. Integendeel: je blijft
een mens met een haast koninklijke waardigheid. Ook al kun
je niets meer, ben je afhankelijk van anderen: die koninklijke
waardigheid kan niemand je afnemen. Hoe jong of oud je
ook bent.

Dirk Firet

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden