BESPIEGELINGEN

9 dec 2022 Alkmaar-Heiloo

ONS LEVEN: EEN MUSEUM !

We hebben, denk ik, allemaal wel eens een museum
bezocht. De musea voor beeldende kunst tonen ons
hoogtepunten van wat mensen vroeger en nu ons
geschonken hebben aan schoonheid van schilderijen,
tekeningen, beeldhouwwerken of andere kunstuitingen.
De historische musea tonen herinneringen aan vervlogen
en bewogen tijden: voorwerpen, of documenten die het
verleden voor ons doen herleven. Oorlogsmusea tonen het
geweld, de vernietiging en de onderdrukking waar wij
mensen toe in staat zijn. Natuurhistorische musea maken
ons bewust van de levende wereld waar wij, met dieren en
planten, één geheel mee zijn.
Ook wijzelf hebben onze eigen musea, waardoor ons leven
en dat van familie en vrienden weer aanwezig is. Ik kan soms
een hele tijd in foto albums kijken of oude brieven lezen. Je
bent dan even terug in een tijd dat wellicht alles anders of
zelfs beter was. Gebeurtenissen in familiekring of gezin;
foto’s van vakanties die soms heimwee oproepen. Zelf heb ik
van mijn tiende tot mijn vijftiende jaar – de tijd van oorlog
en bezetting – veel bewaard dat ik nu koester als prive  oorlogsmuseum.                                                                                          Ik zie mij en mijn familie dan weer schuilen
in de kelder voor de gevechten voor ons huis. Ik zie de
Duitse troepen weer marcheren. Ik zie de soldaten weer
huiszoeking doen. Het verleden blijft altijd en maakt deel uit
van het heden.
De jaarwisseling is meestal ook een tijd van terugkijken op
het afgelopen jaar. Veel daarvan zakt op de duur weg, maar
veel blijft ook bewaard in ons geheugen als in een
privémuseum. Mooie en feestelijke momenten maar ook
moeilijke momenten als tegenslag, rampen, ziekte of zelfs
dood. Dat geheugenmuseum zijn wijzelf. Veel
oudejaarsdiensten heb ik geleid waarin we gezamenlijk
terugkeken. Vroeger werden dan ook de overledenen
herdacht, waarvan ik velen nooit zal vergeten: De jongen van
elf jaar die stikte in een berg van kaf; het achtjarige
vriendinnetje van mijn dochter dat aangereden werd door een
auto. Allemaal gebeurtenissen die je nooit vergeet en die
deel uit maken van ons leven. Zo wordt het museum van ons
leven steeds voller.
De bekende theoloog Dietrich Bonhoeffer, om zijn geloof en
levenshouding door de nazi’s vermoord, heeft onder dit
museum een fundering gelegd met zijn beroemde lied
(liedboek nr. 511 vers 7) dat afsluit met deze woorden:
In goede machten liefderijk geborgen
verwachten wij getroost wat komen mag.
God is met ons, des avonds en des morgens;
is zeker met ons elke nieuwe dag.

Dirk Firet
Beste wensen voor 2023

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden