BESPIEGELINGEN

27 okt 2022 Alkmaar-Heiloo

Stil zijn

Stil zijn is een bezigheid die met name door senioren druk
wordt beoefend. Hoe gaat dat? Soms ben je moe van een dag
met veel indrukken en je valt stil: hoe ging het ook weer, wat
deed ik of vergat ik, wat zeiden de anderen allemaal…..?
Alles krijgt een plaats terug en kan dan bezinken. Soms is
een mens ook gewoon moe en laat hij alles maar aan zich
voorbij gaan. Soms ook word je stil omdat een stuk verleden
terugkomt: je bent weer jong en die anderen zijn er weer.
Kortgezegd: stil zijn kan heel weldadig zijn. Even hoeft er
niets meer en niemand vindt het gek als je voor je uit zit te
staren. Stil zijn is ook nodig in het leven, want altijd
doorhollen breekt je op. Dat geldt niet alleen voor oude
mensen, zeker ook voor jongeren. Al komen zij er misschien
niet zo snel aan toe, missen kunnen ze het niet: wie ben ik…?
wie word ik….?
Ik ga een stapje verder: stil zijn is ook nuttig voor het contact
met je eigen ziel en met God. Dan komen we in de buurt van
de meditatie. Mediteren, stilzitten, je hoofd leegmaken van
alle gedachten en inkeren tot jezelf. We komen het tegen in
allerlei geestelijke stromingen en religies. Ook in Christelijke
Kerken wordt de laatste jaren, onder invloed van de
kloosters, veel gemediteerd. Onlangs nam ik deel aan een
groep die startte met lectio divina. Na een openingsgebed
werd een kort bijbelgedeelte gelezen waarna we in stilte het
lazen en herlazen voor onszelf. Wat sprak ons aan, welk
woord haakte zich vast? We vertelden het kort aan elkaar en
gingen opnieuw met ons zelf in gesprek: waarom juist dit
woord voor mij? een boodschap? een aanwijzing? een stem
van God? ……Tenslotte deelden we onze ervaringen met
elkaar, open en onbevangen, zonder de ander te oordelen.
Het werd een heilzaam uur. Deze manier van lezen en
overwegen van een bijbelgedeelte kun je natuurlijk ook
alleen en voor jezelf doen, maar in een groep met anderen
werkt het makkelijker. In de stilte geven wij, die in ons gebed
vaak zo makkelijk vragen stellen aan God, Hem de
gelegenheid om ons aan te spreken.
Ik heb dus nu een pleidooi gehouden voor stil zijn. En
inderdaad het is een verhaal geworden uit eigen bevinding en
eigen behoefte. Maar als u in de problemen zit of in nood,
maak dan a.u.b. wel geluid, liefst zo veel mogelijk. Deel uw
zorgen met anderen en vooral met een medemens die kan
helpen, en met God!

Wim Koelé

Noot: Lectio divina is o.a. te vinden in de Vrijheidskerk in
Alkmaar en in de Abdij van Egmond.

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden