Bericht van de voorzitter, april 2023

26 apr 2023 Zoetermeer

 

Het is op het moment dat ik dit schrijf al weer bijna april en de winterbanden kunnen met vakantie. Het weer is nog niet optimaal. Soms lijkt het of de lente wordt overgeslagen en we meteen aan de zomer beginnen, en dan weer zo’n terugval naar herfstachtig winterweer zoals op dit moment,(20/03). Onze secretaris Hans Alles is zo verstandig geweest zijn heil voor deze periode te zoeken in zon overgoten Suriname. Dat scheelt weer een heleboel vitamine D pilletjes. Die neemt u toch ook?

Het goede nieuws is dat we weer een Algemene Leden Vergadering (ALV) kunnen verwachten in april, en wel op dinsdag 25/04 in de Oosterkerk, u weet wel de plek waar we verleden jaar ons 50 jarig bestaan hebben gevierd als Zoetermeerse afdeling van de PCOB. Dus: ALV 25/04, Oosterkerk, 10:30 uur.

Hoe gaat het met de voorgenomen nauwere samenwerking (Fusie) tussen PCOB en KBO? De berichten uit Nieuwegein zijn niet rooskleurig. Nadat diverse grote provinciale KBO-Afdelingen zich verzelfstandigd hadden bleef de overgebleven landelijke KBO over met een aantal leden vergelijkbaar met de PCOB. Maar de landelijke fusie waarop velen gehoopt hadden blijkt toch weer niet te lukken. En dat betekent dat onze centrale organisatie mogelijk sterk moet inkrimpen om te blijven bestaan. We hopen wel dat ons maandblad, uitgave KBO-PCOB gehandhaafd kan blijven. Wordt vervolgd… 

En dan de verkiezingsuitslag!  Hebben jullie ook het gevoel in een ander land wakker te zijn geworden op donderdag 16/03? Opeens hingen de vlaggen weer recht, met rood boven! Hoe moeten we dit begrijpen? Wat betekent deze uitslag voor ons als senioren met pensioen? Het is duidelijk wat deze uitslag betekent voor de coalitie regering: een ongehoorde afstraffing  door de kiezers voor het verwaarlozen van het contact van Regering en Parlement met de bevolking, de kiezers. De rekening wordt opgemaakt voor het gebrek aan visie en beleid. Als regeren betekent voorzien, vooruitzien, dan moet deze regering eigenlijk heten “Reagering”. Men reageert op de problemen wanneer die zich voor doen omdat men erdoor overvallen wordt. Het betekent waarschijnlijk ook dat de herziening van het pensioenstelsel op de lange baan wordt geschoven want geen meerderheid voor het plan in de Eerste Kamer. Is dat erg? Voor ons niet, integendeel. We zullen wel zien wat er uit komt.

Rest mij tenslotte U alleen een mooie lente toe te wensen en een spoedig afscheid van de winter. En tot ziens op de ALV.

Een hartelijke groet,

Klaas van Doeland, voorzitter.

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden