Bericht van de Belastingservice

1 feb 2024 Wezep

Velen van u hebben bericht van de Belastingdienst ontvangen dat binnenkort aangifte moet worden gedaan van uw inkomsten en aftrekbare kosten over het jaar 2023. Ook dit jaar hoop ik een aantal van u te helpen met het invullen en indienen van de gevraagde aangifte. Zoals bekend blijft mijn hulp beperkt tot eenvoudige aangiften.
Omdat de Belastingdienst pas vanaf 1 maart a.s. de benodigde gegevens beschikbaar stelt, zal ik in de loop van maart contact opnemen om een nadere afspraak te maken met degenen die ook in voorgaande jaren van mijn hulp gebruik hebben gemaakt. Wilt u de door u ontvangen jaaropgaven over het jaar 2023 betreffende uw inkomsten, gegevens betreffende uw eventuele eigen woning en mogelijk per saldo aftrekbare ziektekosten en giften, alvast bij elkaar zoeken?

Vriendelijke groet,
H. ter Beeke, Belastinginvuller
tel. 038 3762745

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden