Bereikbaarheid is een gemeengoed

3 feb 2023 Landelijk

Het kan niet vaak genoeg gezegd worden. Om krimpgebieden levendig te houden is het van belang dat er adequate voorzieningen zijn en dat de bereikbaarheid op peil is. Het pleidooi van het CDA voor een omslag in het denken over het aanbod van vervoer in de krimpregio’s is dan ook uit het hart gegrepen en een langlopend aandachtspunt van KBO-PCOB.

Uit een reeds in november 2019 uitgevoerd onderzoek gaf meer dan 60% van de senioren aan problemen te ervaren met de bereikbaarheid. En naarmate men ouder wordt, worden die problemen alleen maar groter, bijvoorbeeld als men niet meer met de auto kan rijden of afhankelijk wordt van (mantel)zorg.

Het streven om ouderen langer actief en zelfstandig te laten zijn moet ondersteund worden met de juiste faciliteiten, waaronder passend vervoer. De overheid dient voorzieningen te treffen waardoor het openbaar vervoer snel, veilig, duurzaam en betaalbaar kan worden ingezet met maatwerkoplossingen voor senioren.

“We zijn blij dat ons signaal nu eindelijk lijkt door te komen in Den Haag en verwachten dat er samen met de doelgroep initiatieven ontwikkeld gaan worden om het openbaar vervoer, ook in krimpgebieden, in voldoende mate aan te bieden.” aldus Ingrid Rep.

 

Dit bericht verscheen eerder op KBO-PCOB

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden