Benut uitstel om helderheid te geven

7 okt 2022 Landelijk

Minister Schouten moet de komende tijd benutten om duidelijkheid te geven aan miljoenen gepensioneerden, nu de behandeling van de pensioenwet is vertraagd. De seniorenorganisaties ANBO, KBO-PCOB, Koepel Gepensioneerden en NOOM hebben steeds gepleit voor zorgvuldigheid boven snelheid.

De Tweede Kamer heeft de afgelopen tijd enkele keren gesproken over het wetsvoorstel voor een nieuw pensioenstelsel. Wat in de debatten vooral naar voren kwam, is dat er nog veel vragen zijn over wat het nieuwe stelsel betekent voor gepensioneerden én werkenden.

Voor de ouderenorganisaties, die de krachten hebben gebundeld in de Seniorencoalitie, is het van het grootste belang dat het kabinet tegemoetkomt aan de belofte voor een koopkrachtiger pensioen.

Daarnaast vindt de Seniorencoalitie dat de regels voor inhaalindexatie zo snel mogelijk van tafel moeten. Pensioenfondsen moeten zelf de vrijheid krijgen om te bekijken hoe ze de komende jaren de grote achterstanden in de pensioenen kunnen beperken. Ook is de zeggenschap van gepensioneerden nog onvoldoende geregeld.

Dit jaar gelden soepeler indexatieregels, maar Schouten wil die regeling vanaf 1 januari in de ijskast zetten, ook al ligt er dan nog geen nieuwe pensioenwet. De Seniorencoalitie dringt aan op verlenging van de soepeler regels, totdat de nieuwe pensioenwet van kracht wordt.

Het is nu aan de minister om met heldere antwoorden te komen. Ze moet werken aan het herstel van vertrouwen in het nieuwe stelsel en de overgang daarnaartoe. Alleen zo kan ze zorgen voor voldoende draagvlak.

Dit bericht verscheen eerder op KBO-PCOB

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden