Belastingzaken

22 jan 2021 Epe

BELASTINGAANGIFTE 2020

In voorgaande nieuwsbrieven hebben we u geïnformeerd over de mogelijkheden van belastingaangifte via de PCOB. Binnen onze afdeling zijn een aantal vrijwilligers opgeleid om ondersteuning en invulling van belastingaangiftes te verzorgen voor leden.

De zgn. HUBA’s (hulp belastingaangiftes) zijn hiervoor speciaal getraind en zijn tegen een geringe vergoeding van de onkosten van € 12,00 per aangifte bereid u te helpen.

Soms kom je mensen tegen die zeggen “ik hoef gelukkig geen aangifte te doen”. Regelmatig komen we mensen tegen die, wanneer zij aangifte hadden gedaan, op eigen verzoek, flinke bedragen hadden kunnen terug ontvangen als gevolg van ziektekosten, giften e.d. Bovendien kan een aangifte leiden tot een hogere zorgtoeslag of huurtoeslag.

Wanneer u interesse hebt kunt u contact opnemen met O.J. Hofenk, coördinator belastingaangiftes. Tel. 0578-613751 of via e-mail: o.hofenk@hetnet.nl.

Aangifte kan van 1 maart t/m 30 april worden gedaan.

 

Financiële eindejaarstips

Het einde van 2020 komt al snel dichterbij. Mogelijk wilt u nog een aantal zaken regelen. Belastingtechnisch is 1 januari voor veel zaken bepalend.

Hebt u plannen om giften, donaties of schenkingen te doen ga dan aan de slag want die kunt u het beste regelen voor 1 januari.

Wanneer u schenkingen wilt doen dan zijn bepaalde bedragen vrij van schenk- belastingen. U kunt elk kind maximaal € 5.515,00 schenken. Voor alle andere schenkingen (kleinkind) is de vrijstelling € 2.208,00. Voor een kind tussen 18 en 40 jaar geldt een éénmalige vrijstelling van € 26.457,00. Dit bedrag kan worden opgerekt tot € 103.643,00 wanner de schenking gebruikt wordt voor de eigen woning van het kind. Voor studiekosten is een vrijstelling van € 55.114,00. In deze gevallen moeten er schriftelijke bewijzen zijn en melding worden gedaan bij de belastingdienst.

Bent u van plan om grote aankopen te doen, bekijk dan of het interessant voor u is om dit voor het eind van het jaar te doen. In bepaalde gevallen kan het interessant zijn om onroerende zaken na 1 januari over te dragen in verband met  de peildatum.

Bovenstaande zaken hebben vooral betrekking op het vermogen. Een lager vermogen kan leiden tot een hogere zorgtoeslag en/of huurtoeslag.

Doe er uw voordeel mee.

 

Aangifte over 2020

Rond eind januari ontvangt u gegevens over 2020 van uw Pensioenfonds, Sociale Verzekeringsbank, werkzaamheden, banken enz. die van belang zijn voor de belastingaangifte. Deze gegevens hebt u nodig wanneer u belastingaangifte wilt/moet doen over het jaar 2020.

Degenen die huur- en/of zorgtoeslag in 2020 ontvingen hebben het eerste voorschot van 2021 inmiddels ontvangen.

Belastingaangifte doen kan pas na 1 maart aanstaande.

De belastingdienst heeft al veel gegevens voor u op de rij gezet die nuttig zijn bij uw aangifte, controle hierop  blijft belangrijk. Nogal eens hoor ik dat men zegt de opgave van de belastingdienst zal wel kloppen en gelukkig is dit in de meeste gevallen ook zo!

Er zijn zaken die de belastingdienst niet van u weet, die kunt u zelf invoeren zoals:

  • Bijzondere ziektekosten, dus betalingen die u, boven  het wettelijk eigen risico van € 385,- per persoon, zelf hebt betaald, zoals tandartskosten, medicijnen op doktersvoorschrift, vervoerskosten naar artsen of ziekenhuis, hulpmiddelen als hoortoestel, bepaalde diëten enz. Kosten die niet worden vergoed door uw zorgverzekering.
  • Giften boven een bepaald bedrag zijn aftrekbaar wanneer die zijn gedaan aan een ANBI-instelling. Het is het nuttig om deze alvast op een rijtje te zetten. Wanneer u jaarlijks een flink bedrag aan een instelling overmaakt (bijvoorbeeld een jaarlijkse kerkelijke bijdrage) dan kunt u door een overeenkomst af te sluiten voor een periode van 5 jaar, het volledige bedrag

Wanneer u geen verzoek van de belastingdienst ontvangt kan het toch de moeite waard zijn om na te gaan of u door persoonlijke omstandigheden in aanmerking komt voor belastingteruggaveTwijfelt u of er nog wat “te halen valt” laat dan een scan maken van uw aangifte.

Wanneer u in aanmerking komt voor huur en/of zorgsubsidie kan, bij teruggave van belasting, de uitkering hoger worden.

Als PCOB-lid kunt u de hulp van een HUBA (hulp belastingaangifte) inroepen, deze kan u helpen met de invulling van de aangifte. Hiervoor wordt een  bedrag van € 12,-  als onkostenvergoeding gevraagd.

U blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de aangifte en aanvraag van huur- en/of zorgtoeslag.

Wanneer u belangstelling hebt dan kunt u contact opnemen met O.J. Hofenk, tel. 0578-613751 of met uw vaste relatie van voorgaande jaren.

 

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden