Belastingstelsel is oneerlijk, onuitlegbaar en ingewikkeld

2 feb 2024 Landelijk

Ons huidige belastingstelsel is oneerlijk, onuitlegbaar en ingewikkeld. Dat zegt Sander Schimmelpenninck in een uitgave van ANBO-PCOB. “Ik vind het echt een fundamenteel onrecht.”

Het belastingstelsel belast inkomen uit werk volgens Schimmelpenninck veel zwaarder dan winst uit vermogen en erfenissen. “Als je vermogen generatie op generatie onbelast doorgeeft – zeker van mensen die dat hun hele leven hebben laten groeien en renderen – blijft dat vermogen niet alleen intact, maar groeit het ook constant aan. Zo creëer je natuurlijk intergenerationele rijkdom, en dus toenemende ongelijkheid. Ons belastingstelsel brengt ons terug naar de middeleeuwen.”

Lonender

De journalist, presentator en ondernemer stelt daarom voor om winst uit vermogen en erfenissen net zo zwaar te belasten als inkomen uit werk. “Er is geen enkele reden dat euro’s waarvoor je hebt gewerkt, zwaarder belast zouden moeten worden dan euro’s waarvoor je niet hebt gewerkt. Het is niet uit te leggen dat je werken op die manier zou bestraffen. Helemaal in een vergrijzende samenleving waarin we willen dat jonge mensen meer gaan werken. Als je alle belastingen op alle vormen van inkomen gelijktrekt, kunnen de tarieven – en dan vooral de eerste schijf – omlaag. Daarmee maak je werken lonender. Daarnaast vind ik uit principe, dat over andere vormen van inkomen, zoals vermogensrendement, overwaarde of een erfenis, je gewoon belasting zou moeten betalen. Net zoals in ieder ander land. Helemaal omdat je voor dat geld niks hebt gedaan.”

Emotie

Volgens Schimmelpenninck is de meerderheid het in principe eens met zijn voorstel, dat ook in zijn vorig jaar verschenen boek Sander en de brug naar voren komt. “dat komt doordat ieder mens beseft dat het oneerlijk is om geld waarvoor je gewerkt hebt zwaarder te belasten dan geld waarvoor je niks hebt gedaan. Het grote probleem is alleen dat de meesten vaak niet over hun persoonlijke belangen kunnen stappen. Dan denken ze aan de erfenis die ze nog krijgen of die ze aan hun eigen kinderen doorgeven. Wat betreft de erfbelastingkwestie zit de meeste emotie bij de nalatende kant. Zij vinden dat ze voor dat geld hebben gewerkt, dat er al belasting over is betaald en ze willen er zelf zeggenschap over hebben. Ze zeggen vaak dat ze met dat geld hun kinderen willen helpen, maar waar het echt om gaat, is dat ze niet willen dat het geld nog eens belast wordt.”

Standpunt ANBO-PCOB

ANBO-PCOB vindt dat het Nederlandse belastingstelsel voor iedereen eerlijk en vooral voor iedereen te begrijpen zijn. Eerlijk houdt in dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Maar ook dat mensen met de smalste beurs zoveel als mogelijk kunnen profiteren van fiscale voordelen. Dat is nu niet het geval. Iemand met bijvoorbeeld alleen een AOW-uitkering betaalt geen belasting; de korting die je krijgt op de te betalen belasting is hoger dan de belasting zelf. Maar het verschil krijg je niet uitbetaald. En dat verschil kan in 2024 oplopen tot € 1.500. ANBO-PCOB wil dat dit verschil aan de betrokkene wordt uitbetaald. Iemand met een hoger inkomen verzilvert namelijk het gehele bedrag aan korting.

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden