Belastingservice

15 dec 2020 Belastingservice

Ook onze PCOB afdeling heeft een belastingsservice.

Onze penningmeester Albert Koenderink helpt u bij het invullen van het belastingformulier.

Hulp bij invullen belastingaangifte

Binnenkort moet de belastingaangifte over 2020 worden ingevuld. Ook wanneer u niet gevraagd wordt deze in te vullen, loont het vaak de moeite om te proberen geld van de belasting terug te krijgen voor mensen met een niet te hoog aanvullend pensioen die in een huurhuis wonen.
Verschillende van onze leden hebben hiervoor al contact met onze belastinginvulhulp de heer Koenderink. Dit jaar wordt per persoon een kleine bijdrage gevraagd van  € 5,50 omdat de Belastingdienst deze service niet langer subsidieert.

Let op: machtigingscode nodig.

Ook nieuw: de belastinginvuller heeft van u een machtigings-code (persoonlijke code) nodig om de vooraf door de Belasting-dienst ingevulde gegevens in de aangifte te kunnen gebruiken. Deze code moet de belastinginvuller tijdig aanvragen bij de Belastingdienst. Laat daarom zo spoedig mogelijk weten of u gebruik wilt maken van de Belastingservice Ouderenbonden! De belastinginvuller vraagt dan een machtigingscode voor u aan. U krijgt een brief thuis van de Belastingdienst, waarin deze code staat. Deze geeft u door aan de invuller. De machtigingscode moet binnen acht weken geactiveerd worden. Wilt u ook assistentie bij het invullen van uw belastingformulier, neem dan contact op met de heer Koenderink of met het secretariaat.

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden