Belastingservice Bennekom

13 jan 2021 Bennekom

Het belastingjaar 2020 is voorbij en afgesloten. Dat betekent dat er binnenkort weer aangifte inkomstenbelasting moet of kan worden gedaan. En dat is voor velen niet altijd gemakkelijk.

Wat moet er worden aangegeven en wat zijn de aftrekposten?

Daarom hebben de KBO en de PCOB de belastingservice ingevoerd. In Ede en Bennekom is er een team van vier mensen die gespecialiseerd zijn om samen met u de belastingaangifte te verzorgen. Zij krijgen daarvoor een opleiding en worden daarnaast ondersteund door KBO en PCOB.

U kunt zelf aangifte doen maar ook hulp vragen bij het invullen. Maar ook als u geen bericht krijgt van de belastingdienst kan het financieel voordelig zijn om aangifte te doen, zeker als u te maken hebt met giften of zorgkosten die u zelf moet betalen. Het eigen risico van de zorgverzekeraar (€ 385) is helaas niet aftrekbaar. Tegen een geringe onkostenvergoeding kijken we samen met u of aangifte doen financieel wat oplevert.

Als u eerder al gebruik hebt gemaakt van deze service dan kunt u na 1 maart uw ondersteuner weer opbellen en een afspraak maken. U kunt dan tegelijk de machtigingscode die u inmiddels van de belastingdienst hebt ontvangen, doorgegeven. Tegen een kleine onkostenvergoeding wordt de afgifte voor u verzorgd. Natuurlijk blijft u zelf verantwoordelijk voor uw eigen aangifte. Maar wij helpen u daarbij graag. En de vertrouwelijkheid is natuurlijk gegarandeerd.

Hoe we precies het invullen gaan uitvoeren hangt af van de voorschriften rondom corona. In de eerste weken van maart 2020 kwamen wij bij u thuis. Maar bij de eerste coronagolf was dat niet meer mogelijk. Daarna ging het vaak via de telefoon of op een andere – veilige – manier. Waarschijnlijk kunnen wij u niet thuis bezoeken. Daarom zal met u telefonisch worden afgesproken op welke wijze de informatie die nodig is voor de aangifte bij de belastinginvuller komt. Het gaat daarbij om uw jaaropgave(n) van de AOW en pensioenfonds, alle zorgkosten en alle giften aan kerk en goede doelen.

We starten vanaf 1 maart en vóór 1 mei moet de aangifte binnen zijn bij de belastingdienst. Het is altijd weer spannend: Moet ik betalen of krijg ik wat terug?

Mocht u vragen hebben, neem dan contact op met de lokale belastinginvullers:
- de heer D. Smith, tel. 0318–413306 of 06-26613962; e-mail d.smith@planet.nl
- of de heer N.J. Brouwer, tel. 0317-414841; e-mail  n.j.brouwer@tele2.nl

 

Algemene Informatie

Wie kunnen een beroep doen op de belastinginvullers?
Leden aangesloten ouderenorganisatie

  • De Belastingservice is bedoeld voor leden van beide ouderenorganisaties
  • De belastingvuller maakt geen gebruik van de eigen DigiD-code van de klant
  • U geeft een machtiging af aan de Belastinginvuller om de aangifte te verwerken.

Is er een leeftijd- en inkomensgrens?
Er is geen leeftijdsgrens. Wel zijn er een bruto jaar-inkomensgrenzen vastgesteld. Deze bedragen zijn:

  • voor een alleenstaande €35.000,–
  • voor gehuwden/samenwonenden €50.000,–.

Wat wordt bedoeld met het invullen van eenvoudige aangifte.
Het moet gaan om een zogeheten eenvoudige aangifte.

  • inkomen uit arbeid en/of vroegere arbeid zoals AOW en pensioen (Box 1)
  • inkomen uit vermogen (Box 3)

Wanneer vindt dit plaats?
Vanaf 1 maart kunnen de belastinginvullers de gegevens van hun klanten ophalen via de website van de Belastingdienst. Maar voor deze datum kunnen zij al op uw naam de machtigingscode aanvragen. Krijgt u deze thuis gestuurd neem dan zo snel mogelijk contact op met uw Belastinginvuller.

Wat zijn de kosten voor deze hulp?
De onkostenvergoeding voor de Belastinginvuller is vastgesteld op € 12,00 per aangifte. Die kan mogelijk nog verhoogd worden met extra gemaakte kosten, zoals benzinekosten etc. U rekent deze onkostenvergoeding rechtstreeks af met de belastinginvuller.

 

 

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden