Belastingservice 2020

18 feb 2021 Lansingerland

Hulp bij het invullen van uw belastingaangifte inkomstenbelasting 2020 en aanvraag doen van toeslagen

In de maand maart moeten weer de aangiften voor de inkomstenbelasting worden ingevuld. Met de slogan: “leuker kunnen we het niet maken, wel gemakkelijker” zetten zoals voorgaande jaren de Ouderenbonden in Lansingerland zich ook dit jaar weer in bij het verlenen van hulp voor het invullen van aangiftebiljetten inkomstenbelasting 2020 en het doen van aanvragen zorg- en huurtoeslagen.

Als gevolg van het coronavirus zal het wel anders gaan dan voorgaande jaren en iedere belastinginvuller geeft daar invulling aan waarbij de richtlijnen van de overheid en RIVM in acht worden genomen. Zij of hij zal dat toelichten wanneer u om hulp vraagt. PCOB en KBO leden, die na een training weer bijgeschoold zijn in de laatste ontwikkelingen van de wijzigingen in de belasting wetgeving, zetten zich er weer voor in.

Wilt u gebruik maken van deze service dan is de werkwijze als volgt:

  1. Heeft u in voorgaande jaren reeds hulp gehad, dan kunt u contact opnemen met de hulpverlener die het ook vorig jaar voor u heeft gedaan. Laat vroegtijdig (na het lezen van dit artikel) weten of u gebruik wilt maken van onze belastingservice en bel uw belastinginvuller!! De belastinginvuller vraagt dan een machtigingscode voor u aan. U krijgt thuis een brief van de Belastingdienst, waarin de code staat. Deze moet u aan uw belastinginvuller geven.
  2. Vraagt u voor het eerst hulp aan neem dan direct contact op met één van de belastinginvullers en doe uw verzoek tot hulp.
  3. De belastinginvuller maakt een afspraak en verzorgt uw aangifte.
  4. U ontvangt een “print” van de aangifte
  5. Ter dekking van de kosten zal door de hulpverlener  € 15,00 in rekening worden gebracht.

Deze belastingservice is bedoeld voor leden en aspirant-leden, waarbij uw inkomen niet hoger is dan bruto € 45.000,– per jaar en uw vermogen niet hoger is dan € 60.000,– per jaar.

Onze invullers ondersteunen alleen bij het doen van eenvoudige aangiften. De eenvoudige aangifte omvat alleen Box 1 en Box 3. Voor aangiften met gegevens bestemd voor Box 2 en die de eerder genoemde bedragen te boven gaan, kunt u vooraf contact opnemen met een van de invullers.

Samenvattend:

De belastinginvuller van de Belastingservice PCOB Lansingerland komt vanaf 1 maart in actie maar het is belangrijk om zo snel mogelijk – vanaf nu – contact op te nemen met onderstaande belastinginvuller, ook vanwege de aanvraag voor een machtigingscode!!

Namens de PCOB Lansingerland is de volgende invuller ook nu weer beschikbaar:

Kool, Ranonkelpad 11

2651 KZ Berkel en Rodenrijs

010- 511 76 42  of  06 24 61 75 69

email: floriskool11@gmail.com

 

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden