Bankrekeningnummer PCOB-afdeling Leeuwarden | ANBI

31 aug 2020 Leeuwarden

Wat is het juiste bankrekeningnummer van de PCOB-afdeling Leeuwarden? Deze vraag werd door sommigen gesteld sinds het uitkomen van de PCOB-nieuwsbrief van september. 
De bankrekening is:
NL50 RABO 0313 1188 41   t.n.v. PCOB AFDELING LEEUWARDEN

De PCOB is een ANBI instelling. Dit betekent dat giften aan onze afdeling fiscaal aftrekbaar zijn. Het bestuur wil graag haar activiteitenprogramma voor de leden aantrekkelijk maken en houden. U kunt ons daarbij helpen met een (éénmalige) gift.

Elk bedrag is welkom waarvoor bij voorbaat dank.

 

 

Teken de petitie omtrent Pensioenwet

Het wordt tijd dat het koopkrachtige pensioen er komt, dat zowel gepensioneerden als werkenden is beloofd. Daarom: pas de pensioenwet aan! Teken de petitie!

Petitie Pensioenwet