Banken moeten toegankelijker worden

12 apr 2024 Landelijk

ANBO-PCOB vindt dat banken moeten werken aan hun toegankelijkheid. De ontevredenheid onder klanten die minder goed uit de voeten kunnen met digitaal bankieren moet verminderen. Ook demissionair minister Steven van Weyenberg van Financiën vindt dat hun plicht.

Steeds meer bankfilialen verdwijnen, terwijl ruim twee miljoen volwassen Nederlanders hun eigen bankzaken niet volledig kunnen regelen.

Om daar verbetering in te brengen hebben banken een actieplan opgesteld in het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer. ANBO-PCOB is als belangenbehartiger ook hierin vertegenwoordigd. In het actieplan hebben de banken zichzelf volgens de minister stevige doelstellingen opgelegd. In 2026 moeten klanten in een kwetsbare positie net zo tevreden zijn over de dienstverlening van banken als de gemiddelde klanten. Ook moet het aantal mensen dat zelf zijn bankzaken niet regelt zijn afgenomen.

Bereikbaarheid

Van Weyenberg heeft vertrouwen in dit actieplan. Door banken zelf de regie te geven, hebben ze ook ruimte om de betere dienstverlening zelf in te vullen. Niet overal hoeven traditionele loketten te komen volgens de minister. Hij wijst op banken die servicepunten openen of werken aan betere telefonische bereikbaarheid. ANBO-PCOB onderschrijft de visie van de minister.

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden