Banken houden contant geld bereikbaar in Zeeuws-Vlaanderen

In Zeeuws-Vlaanderen is een pilot gestart van Betaalvereniging Nederland, ABN AMRO, ING, Rabobank en SNS om bewoners voldoende toegang te bieden tot contant geld. Op 10 juli hield burgemeester Mulder van de gemeente Hulst de pilot ten doop door in Graauw een nieuwe geldautomaat in gebruik te nemen. Deze pilot wordt gesteund door het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB*), waarin ook de PCOB participeert.

“Ik geef de samenwerkende banken binnen Betaalvereniging Nederland ‘de vijf’. Alle lof voor de geweldige pilot in Zeeuws-Vlaanderen, waardoor ook in het buitengebied ‘het pinnen weer kan beginnen’!,” betuigt burgemeester Mulder. “Ik hoop dat de pilot aanslaat en een vervolg krijgt.”

Gelduitgiftepunten in Biervliet, Graauw en Vogelwaarde
Er wordt steeds minder contant geld gebruikt en steeds vaker gepind of via internet betaald. Daardoor neemt de behoefte aan geldautomaten gestaag af. In sommige kleine plattelandskernen zijn ze helemaal uit het straatbeeld verdwenen. De toegankelijkheid van contant geld blijft evenwel een belangrijk aandachtspunt voor de banken. Daarom hebben de banken het initiatief genomen voor deze pilot in Zeeuws-Vlaanderen.

Er zijn meerdere oplossingen voor gebieden waar gelduitgiftepunten schaars zijn. Winkeliers kunnen bijvoorbeeld hun klanten de mogelijkheid bieden om aan de toonbank contant geld op te nemen of bij te pinnen (‘cash back’). Zo kan er in Biervliet geld worden opgenomen bij het geldservicepunt van ’t Winckeltje. In Vogelwaarde voorziet supermarkt Attent in deze behoefte. De Betaalvereniging stelt communicatiemateriaal ter beschikking om de plaatselijke bevolking hierover te informeren. Voor Graauw en omgeving bood het plaatsen van een nieuwe geldautomaat van ABN AMRO in de hal van galerie Terra Groda de beste oplossing.

“Betalingsverkeer komt niet van de grond met alleen concurrentie tussen banken. Er is ook samenwerking nodig om betalingen van A naar B te krijgen en om essentiële betaalvoorzieningen voor iedereen toegankelijk te houden,” stelt Piet Mallekoote, directeur van Betaalvereniging Nederland. “Van de Autoriteit Consument en Markt die in Nederland over een gezonde concurrentie waakt, mogen de banken nu in Zeeuws-Vlaanderen op een nieuwe manier samenwerken om contant geld voor iedereen bereikbaar te houden.”

Gezamenlijke maatwerkoplossingen van de banken voor heel Nederland
Zeeuws-Vlaanderen is het eerste gebied waar de Betaalvereniging en de banken gezamenlijke maatwerkoplossingen ontwikkelen om contant geld voldoende bereikbaar te houden. Daarnaast signaleert de Betaalvereniging aan de banken nieuwe locaties waar contant geld onvoldoende toegankelijk dreigt te worden. Al deze processen worden dit jaar getoetst in de Zeeuws-Vlaamse pilot. Met die ervaringen kan na afloop van de pilot in de rest van Nederland soortgelijk interbancair maatwerk geleverd worden.

* Het MOB richt zich op de bevordering van de veiligheid, betrouwbaarheid, toegankelijkheid en efficiëntie van het Nederlandse betalingsverkeer. Het houdt ook de bereikbaarheid en toegankelijkheid van contant geld in de gaten. Het MOB is breed samengesteld uit partijen die aanbieders en gebruikers van het betalingsverkeer vertegenwoordigen en staat onder voorzitterschap van DNB.

<< Vorige pagina

Gerelateerde berichten