Armoederisico stijgt bij senioren

9 dec 2019 Landelijk

In Nederland bleef de armoede gelijk in 2018, ondanks de economische groei. Onderbelicht daarin zijn twee verontrustende ontwikkelingen: de groei van armoede bij gepensioneerden en het grote risico op armoede bij de groep mensen tussen de 55 en 66 jaar.

Voor het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zet het CBS de cijfers op een rij tot en met 2018: welke groepen Nederlanders hebben een laag inkomen, kortdurend (1 jaar) of langduriger (4 jaar of langer)? Het CPB kijkt vervolgens vooruit: wat verwachten we in de komende twee jaar? Dit samen vormt het rapport Armoede & Sociale Uitsluiting 2019.

De berichtgeving over dit rapport legde de nadruk op huishoudens met kinderen en op regionale verschillen die er zijn. Op zichzelf prima. Maar twee belangrijke trends werden niet genoemd. Daarbij gaat het om de toename van mensen tussen de 55 en 66 jaar die van een laag inkomen moeten leven; de hoogste armoedecijfers onder de volwassen groepen! En ongenoemd blijft ook de stijging van armoede onder gepensioneerden, die al meer dan tien jaar op hun koopkracht hebben ingeleverd. Dit geldt zowel als je kijkt naar personen, als naar huishoudens.

Hoe ouder, hoe armer

Wie dieper in de cijfers van de gepensioneerden duikt, ziet dat de problemen toenemen met de leeftijd. Zo leeft 3,7% van de 85-plussers van een laag inkomen. Dit sluit aan bij de inzichten van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), dat in september 2019 aantoonde dat als je alle zorgkosten meerekent, 10% van de 90-plussers in armoede leeft (bron).

Senioren prioriteit

KBO-PCOB is verontrust over deze cijfers. Directeur Manon Vanderkaa: “Wat veel mensen merken in hun portemonnee, wordt nu duidelijk. Opnieuw zien we dat financiële problemen bij groepen senioren toenemen. En dat dit niet de volle aandacht krijgt. Hoog tijd dat dit verandert. Armoedebestrijding is nodig onder álle groepen Nederlanders. Als de cijfers aantonen dat bij senioren het armoederisico toeneemt, dan moeten senioren nu de prioriteit krijgen!”

Lees hier ervaringsverhalen 

Dit bericht verscheen eerder op KBO-PCOB

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden