Armoede ouderen toegenomen

2 dec 2020 Landelijk

Het CBS publiceerde cijfers over het armoederisico onder de Nederlandse bevolking. Wat blijkt? Hoewel de armoede gemiddeld genomen licht afnam in 2019, is het risico voor senioren juist toegenomen. Directeur Marcel Sturkenboom: “Dit komt overeen met de ervaring van onze leden. De kosten en lasten nemen toe, terwijl het inkomen gelijk blijft. Toenemende armoede bij ouderen moet nu de hoogste prioriteit krijgen in de Tweede Kamerverkiezingen.”

‘Armoederisico bevolking in 2019 een fractie lager’, stelt het CBS op 2 december. Voor werkenden en kinderen is dit gelukkig het geval. Toch leven nog steeds helaas 1 miljoen Nederlanders in armoede.

KBO-PCOB dook in de achterliggende cijfers en ontdekte dat het beeld voor met name senioren niet gunstig is. Uit eerder onderzoek weten we dat bepaalde groepen kwetsbaar zijn: vijftigers en zestigers die werkloos of arbeidsongeschikt raken, mensen zonder spaargeld met een huurwoning en 85-plussers met hoge zorgkosten. Arbeidsmarktdiscriminatie en achterblijvende pensioenen drukken de koopkracht en vergroten het risico op een blijvend laag inkomen.

Vanaf 55 jaar meer armoede

In 2019 gold 1.090 euro netto per maand voor een alleenstaande als de lage inkomensgrens. Gekeken naar deze grens, blijkt dat de armoede tussen 2018 en 2019 is toegenomen bij de meeste leeftijdscohorten vanaf 55 jaar. Dit in tegenstelling tot de gehele Nederlandse bevolking, waar in dat jaar een lichte daling te zien is. Gekeken vanaf 2011 is de stijging onder senioren zelfs zeer sterk, zie afbeelding:

Schermafbeelding van CBS Statline. Hier is te zien dat het aandeel huishoudens met een hoofdkostwinner van 55 jaar of ouder dat een laag inkomen heeft is toegenomen tussen 2011 en 2019

Directeur Marcel Sturkenboom: “Onbegrijpelijk dat dit niet meer aandacht krijgt in politiek en beleid. Wat KBO-PCOB betreft is dit een prioriteit voor de Tweede Kamerverkiezingen: bestrijd de groeiende armoede onder senioren!”

Dit bericht verscheen eerder op KBO-PCOB

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden