Anton Daniels was op de PCOB-middag

14 sep 2022 Zeewolde

De contactmiddag van 13 september.

De activiteiten commissie had voor het begin het seizoen een goede spreker uitgenodigd. Anton Daniels vertelde ons uitgebreid en zeer onderhoudend over de geschiedenis van de Synagoge en zijn bevolking in Harderwijk. De Joden die in de stad woonden werden stevig gediscrimineerd, ze mochten geen beroep uitoefenen en mochten niet in de stad worden begraven. Pas in de Napoleontische tijd (vrijheid, gelijkheid en broederschap)kwam hierin verandering. Voor die tijd waren ze veroordeeld tot de (geld)handel e.d.

Op een zeer plezierige manier vertelde Anton over de geschiedenis van zijn voorvaderen. Hoe de joden in de verstrooiing via Noord-Afrika in Spanje terecht kwamen en daarna, na de vervolging via Portugal in Nederland belandden.

Heel veel dingen van de oude Joodse families werd door hem in gesprekken met Oud-Harderwijkers naar boven gehaald d.m.v. foto’s waarop b.v. een lid van de voetbalclub werd herkend en wiens naam hij net weer nodig had om het verhaal  aan te kunnen vullen.

Het was een erg leuke en tevens leerzame middag met een goede opkomst voor de seizoenstart.

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden