ANBO-PCOB maakt volop gebruik van hoorrecht in overgang naar pensioenwet

19 mrt 2024 Landelijk

ANBO-PCOB benut actief het zogeheten ‘hoorrecht’. De afgelopen maanden zijn we op gesprek geweest bij diverse pensioenfondsen, waaronder PFZW, ABP, PWRI, Schilders, Bouw, Vervoer en Bakkers. Bij de fondsen Landbouw en Architecten gaan we binnenkort nog op gesprek.

Het hoorrrecht is in de nieuwe pensioenwet gecreëerd voor gepensioneerden zodat hun belangen goed worden vertegenwoordigd in de overgang naar de nieuwe pensioenregeling. Volgens de nieuwe pensioenwet moeten de pensioenfondsen uiterlijk per 2028 zijn overgegaan naar een nieuwe pensioenregeling. Gepensioneerden hebben nagenoeg geen stem in dit proces. Bovendien vervalt in de nieuwe wet het individueel bezwaarrecht. Je moet als deelnemer je pensioenfonds volgen naar de nieuwe regeling.

Invloed

In de wet is dus wel het hoorrecht gecreëerd. Een representatieve vereniging van gepensioneerden (lees: partijen als ANBO-PCOB) kan zich bij een pensioenfonds melden om een schriftelijk oordeel te geven over de nieuwe pensioenregeling. Sociale partners moeten vervolgens aan de vereniging schriftelijk motiveren wat ze met dit oordeel hebben gedaan. Op deze wijze kan namens gepensioneerden invloed worden uitgeoefend op de nieuwe pensioenregeling.

Het concept van een nieuwe pensioenregeling beoordelen we op meerdere onderdelen:

  • Wordt het collectieve pensioenvermogen voldoende eerlijk over alle deelnemers verdeeld;
  • Gaan de gepensioneerden er direct na de omzetting met hun uitkering niet op achteruit;
  • Kan de pensioenuitkering meegroeien met de inflatie;
  • Wordt de nominale pensioenuitkering beschermd tegen een daling;
  • Wordt er met de beleggingen niet te veel of te weinig risico genomen.

ANBO-PCOB heeft bij meerdere fondsen in een schriftelijke reactie aan sociale partners laten weten dat de nieuwe regeling op onderdelen moet worden aangepast. De belangen van de gepensioneerden worden daarin soms niet voldoende gewaarborgd.

De nieuwe pensioenregeling gaat er naar verwachting zeker komen. ANBO-PCOB blijft erop alert dat gepensioneerden hierbij voldoende in beeld blijven.

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden