Alweer een prachtig nieuw nummer van ons ledenmagazine! oktober 2021

1 okt 2021 Leeuwarden

In dit nummer
– sparen kan meer opleveren
– Inspiratie -tour langs de afdelingen
– rookmelder straks verplicht

Ouderen zijn een geschenk voor de samenleving

 

 

 

 

 

 

Machteld Huber (70): “Gezondheid is meer dan ziek zijn”.

 

Marcel Sturkenboom, in zijn voorwoord: “Afdelingen hebben behoefte aan nieuwe mensen, nieuwe ideeën en tips hoe ze weer vitaal en krachtig kunnen worden. Het landelijk bureau, de provinciale bonden, de consulenten en regiocoördinatoren willen hier graag bij helpen. Zo gaan we vanaf nu het land door met een tour om in verschillende regio’s* halt te houden met een afwisselend inspirerend programma waarmee we nieuwe en bestaande leden enthousiast hopen te krijgen.”
Lees verder blz 5 Magazine van KBO-PCOB

*De KBO-PCOB Inspiratietour komt in Fryslân in het Posthuistheater, Heerenveen langs op 30 november. Alle informatie over de data en de diverse locaties kun je nog rustig even teruglezen op de website: www.kbo-pcob.nl/tour

Het magazine is een uitgaven va KBO-PCOB, en verschijnt 10 x per jaar. KBO-PCOB-leden ontvangen het gratis.  Een abonnement kost € 35 per jaar. Oplage: 210.000, lezersbereik ruim 600.000 senioren. 

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden