Alweer een prachtig nieuw nummer van ons ledenmagazine! maart 2022

20 feb 2022 Leeuwarden

In dit nummer

  • HET PENSIOENSTELSEL: kansen en bedreigingen
  • Gaat het leven langzamer/sneller als je ouder wordt?
  • Een lofzang op de podcast

16 MAART GEMEENTRAADSVERKIEZINGEN

 

 

 

 

 

Burgemeester Annemarie Penn- te Strake:

“Mijn grootste uitdaging is mensen bijelkaar houden”

 

Geen woorden, maar daden
“Het nieuwe kabnet mag dan wel ons motto ‘omzien naar elkaar’ hebben geleend voor het regeerakkoord, maar blijkbaar verstaat zij daar iets heel anders onder. Want anders zouden ze de senioren niet – als enige groep – er in koopkracht op achteruit gaan. En zouden ze niet beamen dat de woningmarkt op slot zit en dat er meer woningen voor senioren  moeten komen, zonder aan te geven hoe ze dat willen oplossen.” aldus Gusta Willems, woordvoerder KBO-PCOB in haar voorwoord.
Lees verder blz 3 Magazine van KBO-PCOB

Vanaf dinsdag 1 maart 2020 valt de maart-editie bij de leden van PCOB-afdeling Leeuwarden op de mat.

De KBO-PCOB Inspiratietour komt in Fryslân in het Posthuistheater, Heerenveen langs op 22  maart teruglezen op de website: www.kbo-pcob.nl/tour en blz 37 van het Magazine van KBO-PCOB – maart

Het magazine is een uitgaven va KBO-PCOB, en verschijnt 10 x per jaar. KBO-PCOB-leden ontvangen het gratis.  Een abonnement kost € 35 per jaar. Oplage: 210.000, lezersbereik ruim 600.000 senioren. 

Neem een abonnment op het grootste senioren magazine van Nederland
10 voor maar € 25!
Aanbieding geldt slechts tot 22 maart 2022
030 3400 600 of kbo-pcob.nl/abonee

 

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden