Algemene informatie van de afdeling Winschoten

21 dec 2020 Winschoten

De Protestants Christelijke Ouderen Bond – PCOB – afdeling Winschoten e.o. wil zich manifesteren als een identiteitsgebonden ouderen organisatie. Christelijke waarden kenmerken de inbreng van de leden en de organisatie. Onze ouderen organisatie is niet alleen gericht op materiële maar ook op geestelijke belangenbehartiging. Vanuit haar grondslag streeft de ouderenbond naar een maatschappij waarin iedereen zich kan ontplooien en volwaardig kan leven.

De PCOB in Winschoten mag zich verheugen in een actieve deelname aan het maatschappelijk leven en maakt zich sterk voor de belangrijke centrale positie van 50-Plussers in de samenleving. Omzien naar elkaar, rechtvaardigheid, rentmeesterschap … deze levenswaarden zijn springlevend en inspireren mensen nog steeds om de samenleving beter leefbaar te maken.

De PCOB in Winschoten is een belangrijke gesprekspartner voor diverse invloedrijke instanties, landelijk maar ook regionaal en lokaal, waaronder overheid en politiek. De ouderenbond behartigt de belangen op de terreinen ZORG, WELZIJN, INKOMEN, HUISVESTING, MOBILITEIT, TECHNOLOGIE, IDENTITEIT en EDUCATIE. Leden profiteren van de kennis, adviezen en tips die de PCOB biedt.

N I E U W E  L E D E N  Z IJ N  H A R T E L IJ K  W E L K O M

 

De PCOB in Winschoten telt nu 150 leden en is op zoek naar 50-Plussers die zich aan willen sluiten bij de ouderenbond. Belangenbehartiging voor 50-Plussers vraagt ook in de regio Oldambt om een verdere groei van onze achterban. Om dat te realiseren zijn wij als afdeling Winschoten steeds op zoek naar nieuwe leden, met als intentie “Leden werven Leden!”

Wij horen dan maar al te vaak: “… ik ben nog niet zo oud …”. Welnu, als u 50-plusser bent, dan bent u precies jong genoeg om bij ons lid te worden. Op deze wijze kunt u op uw eigen terrein, binnen onze afdeling een bijdrage leveren. Dit alles op een tijd en wijze die bij u past.

De PCOB in Winschoten is een bruisende afdeling, waar menigeen zich snel ECHT THUIS voelt en uw inbreng op prijs wordt gesteld. Vanzelfsprekend willen wij u ook onze contributie – stellen de afdelingsleden elk jaar vast – laten weten: een individueel PCOB lidmaatschap is € 36.50 en voor een partnerlidmaatschap betaalt u € 60.50 in 2019. U krijgt daarvoor het maandblad Nieuwsbrief,vele financiële voordelen zoals bijvoorbeeld goedkoper bellen, goedkope rijbewijskeuring 75+, voordelig hotel- of reisarrangement, winkelen in onze webshop, collectiviteitskorting bij een aantal zorgverzekeraars, … etc. Onze ledenkortingen breiden zich elk jaar verder uit. Op zich – zo dachten wij – misschien een mooie reden om afdelingslid in Winschoten te worden.

De PCOB in Winschoten hoopt dat u – zeker in deze voor ons ouderen erg onzekere tijd – zult besluiten onze afdeling te komen versterken en zich als nieuw PCOB lid gaat aanmelden. Voor meer informatie of bij vragen mag u ons altijd even bellen. Wij laten u nu al weten ….. u bent heel hartelijk welkom!

Namens het PCOB afdelingsbestuur in Winschoten,

Harm Hummel ( secretaris )   Telefoon: 0597-41 34 42    E-Mail:  demakker1@hetnet.nl

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden