Agenda PCOB-bijeenkomsten

27 aug 2022 Hoogeveen

De middagbijeenkomsten worden gehouden op woensdag in de Goede Herderkerk, Lomanlaan 2, aanvang 14.00 uur.

Plaats en tijd van de avondbijeenkomsten worden apart vermeld.

2022

21 september    ‘Sprookjes’-lezing door mevr. E.Nobel

11 oktober          Avondbijeenkomst, notaris mevr. E. van Linge over ‘Levenstestament’

                             Om 19.30 uur in het Herman Bavinckhuis

19 oktober          Dhr. M. Donker over natuurbegraven in Mepperdennen

16 november      Verkeerstoets ‘Bijtanken & oppoetsen’

21 december      Kerstviering

2023

11 januari           Nieuwjaarsbijeenkomst

07 februari        Avondbijeenkomst

15 februari         Jaarvergadering

15 maart             Ledenbijeenkomst

05 april              Paasviering

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden