Agenda PCOB- en KBO-bijeenkomsten

28 jan 2023 Hoogeveen

PCOB-bijeenkomsten

De middagbijeenkomsten worden gehouden op woensdag in de Goede Herderkerk, Lomanlaan 2, aanvang 14.00 uur.

Plaats en tijd van de avondbijeenkomsten worden later bekend gemaakt.

 

07 februari        Avondbijeenkomst om 19.30 uur in het Herman Bavinckhuis, met Kirsten Perdok over WMO

15 februari     Jaarvergadering PCOB

22 maart          Liedjes van Jules de Corte (muziek)

05 april             Paasviering

19 april             Jacqueline Edeling, muzikaal programma

 

KBO-bijeenkomsten

Deze bijeenkomsten worden gehouden om 14.00 uur in de zaal van de RK-kerk aan de Blankenslaan, tenzij anders vermeld.

16 februari        Jaarvergadering KBO

Excuus

In de Nieuwsbrief van december 2022 stond de nieuwjaars-bijeenkomst vermeld op 11 januari 2023. Maar deze had moeten staan op de 3e woensdag in de maand, dus op 18 januari. Toen de fout ontdekt werd kon het niet (meer) hersteld worden vanwege de gecombineerde Nieuwsbrief van december ’22 en januari ’23. Ons excuus daarvoor!

 

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden