Agenda PCOB-bijeenkomsten

27 mei 2022 Hoogeveen

De middagbijeenkomsten worden gehouden op woensdag in de Goede Herderkerk, Lomanlaan 2, aanvang 14.00 uur.

Plaats en tijd van de avondbijeenkomsten wordt later bekend gemaakt.

2022

21 september    Ledenbijeenkomst

11 oktober        Avondbijeenkomst

16 november     Ledenbijeenkomst

21 december     Kerstviering

2023

11 januari         Nieuwjaarsbijeenkomst

18 januari         Ledenbijeenkomst

07 februari        Avondbijeenkomst

15 februari        Jaarvergadering

05 april             Paasviering

Teken de petitie omtrent Pensioenwet

Het wordt tijd dat het koopkrachtige pensioen er komt, dat zowel gepensioneerden als werkenden is beloofd. Daarom: pas de pensioenwet aan! Teken de petitie!

Petitie Pensioenwet