AGENDA JAARVERGADERING

24 feb 2022 Alkmaar-Heiloo

15 MAART 2022 OM
14.30 UUR IN DE ALKENHORST

1. Opening
2. Financieel overzicht
3. Verslag kascommissie
4. Verkiezing kascommissie
5. Rondvraag
6. Sluiting
 

Teken de petitie omtrent Pensioenwet

Het wordt tijd dat het koopkrachtige pensioen er komt, dat zowel gepensioneerden als werkenden is beloofd. Daarom: pas de pensioenwet aan! Teken de petitie!

Petitie Pensioenwet