AGENDA JAARVERGADERING

24 feb 2022 Alkmaar-Heiloo

15 MAART 2022 OM
14.30 UUR IN DE ALKENHORST

1. Opening
2. Financieel overzicht
3. Verslag kascommissie
4. Verkiezing kascommissie
5. Rondvraag
6. Sluiting
 

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden