Afdelingsbijeenkomsten op TV

1 mrt 2021 Landelijk

In heel het land worden door vrijwilligers van KBO- en PCOB-afdelingen met veel enthousiasme en inzet allerlei leuke, interessante en bijzondere acties bedacht en uitgevoerd. Deze initiatieven kunnen inspirerend zijn voor andere afdelingen of zelfs een mooi voorbeeld om te volgen. Daarom zet KBO-PCOB regelmatig een vrijwilliger of afdeling in het zonnetje. Deze keer de PCOB in Kampen. Zij zenden hun maandelijkse bijeenkomsten, waar nu geen leden bij kunnen zijn, via Kerkdienst Gemist en de lokale televisieomroep uit.

Johan Witteveen, voorzitter van PCOB Kampen. Hoe is het zo gekomen?
“Voor corona hadden we iedere maand een contactmiddag voor de leden. Zoals overal is dit helaas niet meer mogelijk. En toen was het bijna alweer kerst. En we wilden wel graag onze traditionele Kerstdienst houden en een vorm van gebondenheid houden. We hebben contact gezocht met één van de kerken in Kampen die iedere zondag hun diensten via internet uitzenden op Kerkdienst Gemist. We kwamen aan de praat en we mochten ook gebruik maken van deze mogelijkheid, maar dan op een doordeweekse dag. En we wilden het graag iets breder maken, ook in het kader van de actie  ‘Kampen tegen eenzaamheid’, waar we in Kampen aan deelnemen, en toen hebben we contact met RTV IJsselmond opgenomen en die vonden het een goed idee om het ook via hen uit te zenden.”

Is het moeilijk om zo’n uitzending te maken en uit te zenden?
“De kerk heeft de technische installatie. Wij kunnen gebruik maken van die voorzieningen en iemand van de kerk zelf bedient de apparatuur. En dat ziet er gelikt uit, mag ik wel zeggen. RTV IJsselmond pikt het signaal weer op en kan dat zo uitzenden. Overigens, de kerk betalen we wel de kosten voor gebruik, de lokale omroep werkt gratis mee.”

Het is niet bij een Kerstuitzending gebleven, jullie zenden nog steeds uit…
“Ja, klopt, iedere derde woensdag van de maand. Normaal gesproken hebben we acht contactmiddagen per jaar en we vinden het toch ook een maatschappelijke opgave om in contact te blijven met onze leden en de senioren die geen lid zijn maar eventueel wel geïnteresseerd zijn. Dus al voor de eerste uitzending hadden we al zoiets, mocht het lukken, dat we er mee doorgaan. En nu kijken er toch iedere keer zeker 100 mensen. En misschien wel meer, want we zien alleen hoeveel mensen naar onze uitzendingen hebben gekeken op het YouTubekanaal van RTV IJsselmond. Via onze eigen nieuwsbrief, ledenblad én een artikeltje in de plaatselijke huis-aan-huis-krant kondigen we de onderwerpen aan.”

Hoe komen jullie aan de invulling van jullie uitzendingen?
“We houden ons zoveel mogelijk aan ons jaarplan. We beginnen altijd met een woord vooraf van iemand van het bestuur. Daarna een korte meditatie. En dan een informatief onderwerp. Dat kan van alles zijn, in de volgende uitzending vertelt iemand het verhaal achter de Kamper Kogge. Maar, ik moet er wel eerlijk bij zeggen, een onderwerp wat het goed doet in een zaaltje is niet altijd perfect voor televisie. En ook niet alle sprekers willen perse met hun hoofd op tv, dat moet je wel van te voren goed overlegd hebben.”

Als andere KBO’s en PCOB’s dit willen doen, wat zijn handige tips?
“Kijk om je heen of je een paar whizzkids hebt die digitaal vaardig zijn. Bijvoorbeeld je kleinzoon die opa en oma best wel wil helpen om iets op internet te doen. En de meeste afdelingen hebben vast goed contact met de kerken in hun gemeente. Praat daar eens mee en kijk naar de mogelijkheden. Op kerkdienst gemist kan je al zien of jouw kerk is aangesloten. En neem contact op met je lokale omroep, die vinden het vast leuk, zeker als zij een maatschappelijke rol kunnen spelen om bijvoorbeeld eenzaamheid te bestrijden. En mocht iemand meer willen weten over ons initiatief, dan mogen ze altijd met mij contact opnemen via PCOB Kampen.”

Laten we hopen dat er straks ook weer fysieke bijeenkomsten mogen zijn. Blijven jullie dan er naast nog wel uitzenden via internet en RTV IJsselmond?
“Dat willen we zeker wel doen. Maar dan wordt de kerk waarschijnlijk te prijzig, op de lange termijn. We spelen met het idee om dit dan via YouTube te streamen, maar we zijn er nog niet helemaal uit hoe we dit handig kunnen doen.”

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden