Afdelingsbestuur

17 dec 2020 Tilburg

Het afdelingsbestuur

Voorzitter
De heer J. (Jan) Meijlink
Mercuriusstraat 14, 5042 AV  Tilburg
tel. 013-4671342, e-mail: j.meijlink@planet.nl

Secretaris:
De heer G.A.D. (Gerard) van Alewijk
Griegstraat 641, 5011 HN Tilburg,
tel. 455 14 04, e-mail: gad.van.alewijk@gmail.com

Penningmeester:
De Heer J.(Hans) Teepen
Verschuurstraat 3, 5042 RH Tilburg.
tel. 467 4 316, e-mail:jljmteepen@hotmail.com
NL49INGB 0003429737 
t.n.v. Penn. PCOB afd. Tilburg te Tilburg

Ledenadministratie; Nieuwsbrief & Website:
    De heer H.J. (Henk) Buist
Salesianenstraat 283, 5042 DT Tilburg
tel. 850 27 07, e-mail: hj.buist@home.nl

Coördinator Lief & Leed:
    Mevrouw M.T. (Ria) van der Linden-Boons
Tuinbouwstraat 7, 5022 HN  Tilburg,
tel. 544 71 36 e-mail:  acomnand@tiscali.nl
http://www.pcob.nl/uw-afdeling/tilburg

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden