Actieplan Inclusieve Arbeidsmarkt kan niet wachten

4 aug 2020 Landelijk

Uit onderzoek door Motivaction in opdracht van Nationale Vacaturebank en Intermediair onder ruim  2000 Nederlanders, blijkt dat discriminatie hardnekkig aanwezig is op de Nederlandse arbeidsmarkt. Meer dan de helft van de sollicitanten geeft aan te gediscrimineerd tijdens sollicitaties. Discriminatie op leeftijd wordt daarbij het meest genoemd, gevolgd door afkomst.  Het zijn geen goede signalen voor een arbeidsmarkt waarin iedereen mee zou moeten kunnen doen.

Ook de rol van organisaties werd bevraagd. Hieruit blijkt dat wat er gebeurt tijdens sollicitaties door sollicitanten en werkgevers anders wordt ervaren. Zo vinden werkgevers dat er veel minder sprake is van discriminatie dan hoe dat door werknemers wordt ervaren. Dit wijst erop dat organisaties dit niet zien of niet willen zien. Een groot probleem op weg naar een inclusieve arbeidsmarkt.

Hoe zorgen we dat er geen groepen achter blijven? Manon Vanderkaa: “Het is onze hoop dat nu en na de coronacrisis iedereen mee kan doen in onze maatschappij en op onze arbeidsmarkt. Dat er niet onbedoeld groepen verder op achterstand worden gezet, met alle gevolgen van dien. De mensen tussen de 55 en 66 jaar verdienen daarom de volle aandacht.” Het is daarom tijd om werk te maken van ons Actieplan Inclusieve Arbeidsmarkt.

Grote verschillen, zorgelijke cijfers

De werkloosheid stijgt onder de jongere groepen, maar ligt nog verreweg het hoogst bij de groep boven de 55 jaar. De grote verschillen tussen leeftijdsgroepen lijken volgens de CBS-cijfers iets van de laatste jaren te zijn. Bijna de helft van de WW-uitkeringen wordt verstrekt aan mensen tussen de 50 en 66 jaar. Hierna volgt meestal de bijstand. Van de bijstandsgerechtigden is 56% ouder dan 45. In 2007 was dit nog 46%. Bij flexwerkers zijn de trends ook zorgelijk. 60% van de zzp-ers is ouder dan 45 jaar (van de werknemers is dit ruim 40%). Zzp’ers tussen de 55 en 65 jaar verdienen bovendien stukken minder dan de groep tussen de 35 en 55 jaar. Het aantal oudere uitzendkrachten is in tien jaar tijd verdubbeld en het perspectief op een vaste baan is voor hen klein.

Actieplan Inclusieve Arbeidsmarkt

In de afgelopen tijd zijn een aantal belangrijke stappen gezet met als doel de werkloosheid onder 50-plussers omlaag te brengen. Vanuit onze achterban krijgen we terug dat werkzoekenden vooral baat hebben bij op-maat-begeleiding, coaching, ontwikkeladvies en opleiding/bijscholing.

We dringen er als KBO-PCOB op aan om voldoende middelen in te zetten voor scholing en begeleiding van de groep 55-66 jaar, of om er ten minste voor te zorgen dat de beschikbare gelden voor scholing en begeleiding in belangrijke mate bij deze leeftijdsgroep terecht komen. Het is hoog tijd voor een Actieplan Inclusieve Arbeidsmarkt waarmee de overheid concrete vervolgstappen gaat zetten om iedereen gelijke kansen op werk te geven.

Dit bericht verscheen eerder op KBO-PCOB

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden