Aantal verkeersdoden daalt, fietsers vaker slachtoffer

14 apr 2021 Landelijk

Hoewel er een forse afname is van het aantal verkeersdoden zijn in 2020 vooral fietsers verongelukt. Eén derde van alle 610 verkeersslachtoffers is fietser. En van hen gebruikte 32% een e-bike. Mensen van 60 tot 80 jaar zijn het vaakst slachtoffer.

Dit vraagt om extra inspanningen, van ouderen zelf, van overheden en (maatschappelijke) organisaties de komende jaren. Bijvoorbeeld door de infrastructuur voor fietsers veiliger te maken, door het scheiden van snel en langzaam verkeer. Maar zeker ook door te werken aan een veilige fiets. De stabiliteit vergroten en het valgevaar verkleinen zijn enorme uitdagingen. Senioren zouden eerder over moeten stappen naar een veiliger vervoersvorm.  KBO-PCOB onderzoekt of een comfortabele of driewielfiets daar een bijdrage aan kan leveren.

Dit bericht verscheen eerder op KBO-PCOB

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden