Aangifte belastingen 2021 HUBA’s van KBO en PCOB

13 jan 2022 Leeuwarden

Voor leden van de seniorenoraginsaties van KBO en PCOB zijn er de HUlp Bij Aangifte oftewel HUBA’s. Zij staan voor je klaar om bij jouw belatingen te helpen.  In februari 2022 zullen vele mensen wederom bericht krijgen dat ze hun aangifte Inkomsten belasting 2021‘ moeten maken en invullen.

Het invullen van belastingpapieren kan zeker lastig zijn. Als je hiervoor onze belastingservice van KBO en PCOB inschakelt, krijgt je hulp tegen een lage onkosten vergoeding welke dan zelfs in de meeste gevallen geld kan opleveren. Onze HUBA’s weten namelijk precies voor welke toeslagen en aftrekposten de hulpvragers in aanmerking komen.

Als je hulp nodig hebt, of controle wil, bij de jaarlijkse aangifte Inkomstenbelasting, zorgtoeslag, huurtoeslag of de tegemoetkoming specifieke ziektekosten wilt laten berekenen: de invullers (HUBA’s) helpen je graag en indien mogelijk bij je thuis.

Ook als er een ‘Bezwaarschrift’ gemaakt moet worden, zullen ze je helpen. Vele leden in Fryslân maken hier al gebruik van. Voor het aangiftejaar 2020 hebben wij 1.224 mensen van dienst kunnen zijn.

De belastingaangiften 2020 zijn voor het merendeel online gedaan, d.m.v. een machtiging verkregen vanuit ‘Den Haag’. Deze online aangifte is mede veroorzaakt door de corona pandemie. Dit zal voor de aangiften van 2021 zeker op dezelfde wijze moeten gebeuren.

Deze service geldt alleen voor leden met een klein inkomen.

Wanneer je gebruik wil maken van onze diensten, neem dan contact op met:
– W. (Willem) Reitsma   M 06 4434 4660   Leeuwarden   reitsmaw@gmail.com
– G.J. Visser                       T 058 843 5402    Stiens
– S.P. (Simon) Wiersma  T 058 213 4098    Leeuwarden   s.p.wiersma@frontweb.org   Coördinator Belastingservice KBO-PCOB Fryslân.

Voor de KBO zijn er in Fryslân 23 invullers actief en
voor de PCOB 19.

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden