9 februari 2023 Jaarvergadering

14 feb 2023 Appingedam

 Verkort VERSLAG van de LEDENBIJEENKOMST van DONDERDAG 9 FEBRUARI 2023 om 14.30 uur in “Kabzeël. 

 Aanwezig zijn: 22 leden 

 Onze penningmeesteresse, Phia Dijkstra, neemt het voorzitterschap waar. Ben Scheeringa is ziek. Ze leest uit “De wereld wordt een wonder” van A.F. Troost het stukje “Ribfluweel”. Ze gaat voor in gebed.  

De waarnemend voorzitter, vertelt nu in haar functie als penningmeester hoe we er financieel voorstaan. Ze geeft een uitgebreide toelichting over de stand van zaken. Een kleine “winst” was er over 2022. Maar, wordt opgemerkt, alles wordt wel duurder. Zo is de zaalhuur van “Kabzeël” behoorlijk in prijs gestegen.  

De kascommissie (de heer André Smid en mevr. Cobie de Rooy) heeft de boeken gecontroleerd en hierover kunnen ze zeggen dat dat er prima uitziet! Ze stellen dan ook voor om de penningmeester decharge te verlenen. Dat krijgt ze, met applaus! André Smid is aftredend lid van de kascommissie. In zijn plaats wordt benoemd de heer Menno Hofman. 

De wnd voorzitter stelt de bestuursfuncties aan de orde. Ben Scheeringa zou af kunnen treden, maar hij stelt zich in ieder geval voor een jaar nog weer beschikbaar. Dat levert applaus op. Ook krijgt Phia Dijkstra applaus op haar mededeling dat zij ook nog wel een jaar verder wil penningmeester. 

Na de pauze spelen we enkele partijtjes bingo. En dat doen we voor de gezelligheid, maar we kunnen toch ook leuke prijsjes winnen, toch ook weer mooi meegenomen voor de winnaars! 

De secretaris, Renso van der Ploeg, eindigt de vergadering met een gebed uit het Liedboek. (staat ná Lied 262) 

Het bestuur van de PCOB – afd. Appingedam bestaat per 1 februari 2023 uit:: 

Ben Scheeringa, voorzitter 

Renso van der Ploeg, secretaris 

Phia Dijkstra-Brouwer, penningmeester 

Jannie Huisman-Haaksma, ledenadministratie / zorgen voor sprekers (sters) 

Geke Geertsema-Haasjes, lid 

Renso van der Ploeg, secretaris

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden