80% van de oudere revalidatiepatienten herwint zelfstandigheid

30 apr 2024 Landelijk

Tachtig procent van de mensen die gebruikmaakt van geriatrische revalidatie gaat uiteindelijk weer naar huis. Dat zegt Leonoor van Dam van Isselt, specialist ouderengeneeskunde in de geriatrische revalidatie, in ANBO Magazine.

Geriatrische revalidatie is revalidatie voor kwetsbare ouderen. Met als doel om ze te helpen terug te keren naar de thuissituatie. Zodat ze zo goed mogelijk en zo lang mogelijk zelfstandig kunnen leven en wonen en ook weer kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven. Geriatrische revalidatie is een belangrijke schakel tussen klinische zorg en langer thuis blijven wonen; het kan voorkomen dat mensen moeten worden opgenomen in een verpleeghuis of ziekenhuis.

Geriatrische revalidatie is een ‘multidisciplinaire behandeling’. Oftewel: er vinden verschillende behandelingen tegelijkertijd en in afstemming met elkaar plaats. Bijvoorbeeld fysiotherapie, ergotherapie, logopedie en voedingsadvies en de begeleiding van een psycholoog. Bij iedereen die binnenkomt wordt gekeken naar wat een passende multidisciplinaire behandeling voor die persoon is.

De grootste groep patiënten moet herstellen van een botbreuk als gevolg van een val. Zoals een gebroken heup, bovenarm of enkel, maar ook wervelinzakkingen als gevolg van een val. Herstel na een beroerte komt ook vaak voor. En daarnaast heb je mensen met een ernstige COPD-opvlamming, hartfalen en de ziekte van Parkinson, en mensen die herstellen van grote operaties of langdurig in het ziekenhuis hebben gelegen. Ook is er een groeiende groep oncologische revalidatie. We worden natuurlijk allemaal een keer oud. Een deel van de algemene achteruitgang en kwetsbaarheid is niet te voorkomen. Maar een deel wel. Van Dam van Isselt: “Zorg dat je in beweging blijft zodat je kracht, conditie en balans niet teveel achteruit gaan en eet en drink gezond.”

Het complete interview met Van Dam van Isselt is te lezen op www.anbo.nl/revalidatie.

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden